Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejście z ubezpieczenia ZUS na KRUS i uregulowanie zaległych składek

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-07-03

Wcześniej pracowałam i ubezpieczenie było w ZUS-ie, zwolniono mnie z pracy koniec sierpnia 2018 r., od września byłam na chorobowym z ZUS-u do lutego 2019 r. Od marca 2019 r. nie jestem ubezpieczona, a mogę ubezpieczyć się w KRUS-ie, gdyż posiadam ziemię ponad 1h (ustalono z KRUS-u), ale nie mogę uzyskać informacji, za jaki okres czasu będę musiała uregulować do KRUS-u zaległe składki. I w jakiej wysokości? Proszę o pomoc.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny.

Przepisy powyższe znajdują zastosowanie jeżeli rolnik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Z powyższego wynika, że osoba spełniająca warunki wskazane na wstępie podlega z mocy ustawy ubezpieczeniom społecznym rolników, a zatem zobowiązana jest do odprowadzenia składek na KRUS od daty ustania innego posiadanego tytułu do ubezpieczenia – w Pani przypadku, najpewniej od daty zakończenia pobierania zasiłku chorobowego, przy czym istotną kwestią jest czy można uznać Panią za rolnika, tj. czy prowadzi Pani działalność rolniczą w posiadanym gospodarstwie. Definicja tego pojęcia zawarta jest w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i wskazuje, że ilekroć w ustawie jest mowa o rolniku - rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

W świetle powyższego uznać należy, że powinna Pani zostać objęta ubezpieczeniem, a w konsekwencji obowiązkiem opłacenia składek na KRUS od daty rozpoczęcia działalności rolniczej, ale nie wcześniej niż od daty ustania poprzedniego (pracowniczego) tytułu ubezpieczenia.

 Co do wysokości składek, to zgodnie z danymi KRUS-u wynoszą one kwartalnie dla rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne 50 ha:

  • za I kwartał 2019 r. – 399 zł,
  • za II kwartał 2019 r. – 408 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »