Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejście na produkcję rolna na ryczałcie

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-01-28

Jestem rolnikiem, płatnikiem VAT od ponad 10 lat. Chciałbym powrócić do zwolnienia i przejść na produkcję rolną na ryczałcie. Jak i z czego dokonać korekty? Czy trzeba dokonać remanentu stada zwierząt, zasiewów i zapasów, gdy z aktywnego podatnika stanę się ryczałtowcem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejście na produkcję rolna na ryczałcie

Zgodnie z przepisami ustawy VAT powrót do zwolnienia z VAT przysługującego rolnikom ryczałtowym jest możliwy po upływie 3 lat rozliczania tego podatku. Z przedstawionego przez Pana opisu sprawy wynika, że okres ten upłynął, więc może Pan powrócić do zwolnienia z VAT.

Z tytułu dokonywania zakupów, w czasie gdy był Pan czynnym podatnikiem VAT, zapewne dokonywał Pan odliczenia podatku naliczonego. W związku z przejściem na zwolnienie podatkowe może pojawić się obowiązek korekty VAT, o którym mowa w art. 91 ustawy. Przepis ma zastosowanie, gdy podatnik miał prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego odliczenia, a następnie zmieniło się to prawo.

Obowiązek i zakres korekty uzależniony jest przede wszystkim od tego, jaka rzecz została zakupiona i kiedy to nastąpiło. Możemy wyróżnić kilka przypadków.

1. Środki trwałe o wartości powyżej 15 000 zł – okres korekty wynosi 5 lat.

2. Nieruchomości – okres korekty wynosi 10 lat.

Korekty takiej dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty.

3. Środki trwałe poniżej 15 000 zł – okres korekty wynosi 12 miesięcy.

4. Materiały, surowce, zasiewy, towary handlowe – brak ograniczenia czasowego (korekty należy dokonać bez względu na to, kiedy zostały one nabyte).

Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia.

Korekta nie dotyczy środków nabytych od osób prywatnych, ponieważ z tytułu takiego nabycia nie można dokonać odliczenia VAT, więc nie ma czego korygować.

Remanent na gruncie podatku VAT sporządza się wyłącznie przy likwidacji działalności gospodarczej. Przy przejściu z podatnika VAT czynnego na VAT zwolnionego nie ma obowiązku sporządzania remanentu VAT.

Wspomniane przez Pana stada zwierząt nie stanowią środków trwałych, więc powinny zostać zaliczone do pkt. 4 powyższego wyliczenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy muszę mieć pozwolenie na niwelację pola?

Czy muszę mieć pozwolenie na niwelację pola?

Posiadam działkę rolną. Działka posiada około 0,3 ha nieużytek (górkę). Częściowo zniwelowałem ten teren, a docelowo chcę całość. Problem...

Użytkowanie ziemi na mocy umowy ustnej

Użytkowanie ziemi na mocy umowy ustnej

Użytkuję ziemię już 10. rok. Umowa była ustna. Nie ponosiłam żadnych opłat, a w zamian właściciel brał dopłaty. Teraz żąda zapłaty za 10...

Rozpoczęcie hodowli zwierząt nie będąc rolnikiem

Rozpoczęcie hodowli zwierząt nie będąc rolnikiem

Syn jest współwłaściciel nieruchomości rolnej zabudowanej (nie jest rolnikiem – dostał nieruchomość od dziadka). Chcę na tej nieruchomości...

Użyczenie lub dzierżawa gospodarstwa na czas wychowania dziecka

Użyczenie lub dzierżawa gospodarstwa na czas wychowania dziecka

Czy córka prowadząca dział specjalny produkcji rolnej o pow. 3 hektarów na okres urodzenia i wychowywania dziecka może te działy użyczyć ojcu lub...

Dzierżawa gospodarstwa i praca za granicą

Dzierżawa gospodarstwa i praca za granicą

Jeżeli jestem ubezpieczona w KRUS-ie, a w tym czasie wyjechałam za granicę, pracuję tu już rok na umowę o pracę, ponadto mam...

Zaliczenie do stażu pracy w gospodarstwie rolnym matki

Zaliczenie do stażu pracy w gospodarstwie rolnym matki

Pracodawca w zakładzie pracy dolicza pracę w gospodarstwie matki do stażu, ale w moim przypadku ma wątpliwości. Jestem osobą urodzoną...

Praca wnuka w gospodarstwie rolnym - zaliczenie do stażu pracy i do okresów składkowych

Praca wnuka w gospodarstwie rolnym - zaliczenie do stażu pracy i do okresów składkowych

Od momentu ukończenia 16 roku życia (1974 r.) do chwili rozpoczęcia studiów (1977 r.) pomagałem w wymiarze 4-5 godzin dziennie w prowadzeniu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »