Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawne rozwiązanie na otrzymanie emerytury rolnej

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-10-26

Moja siostra prowadzi gospodarstwo rolne wraz ze swym mężem, które otrzymała od rodziców w zamian za emeryturę rolniczą dla matki (ojciec zmarł). I od tej pory opłacała składki KRUS. Obecnie jest w wieku 61 lat, a jej mąż 62. Dowiedziałam się, że zamierzają przejść na emeryturę, siostra mówi, że może przejść za rok, a jej mąż za 5 lat. Przed otrzymaniem gospodarstwa pracowali w innych zawodach. Potem tylko rolnictwo. Z tego co wiem warunkiem pełnej emerytury jest zaprzestanie działalności rolniczej. Mają dwoje dzieci dorosłych pracujących w innych zawodach. Czy siostra może mi, drugiej siostrze i bratu podarować jakąś część gospodarstwa, tzn. gruntu (i czy to ma wpływ na wysokość emerytury), a resztę przekazać swoim dzieciom? Ja, siostra i brat mamy inne zawody i mieszkamy w innych gminach i miastach. Jak to mamy załatwić i czy ewentualnie już można to załatwiać, tzn. czy to nie zaszkodzi emeryturze?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Z usług serwisu korzystałam już dwukrotnie. Za każdym razem otrzymałam odpowiedź szybko. Była ona wyczerpująca i przedstawiona w sposób dla mnie jasny. Ponadto zawierała przepisy prawne dotyczące mojego problemu oraz informacje o wyrokach sądu w sprawach podobnych do mojej.
Elżbieta, nauczyciel, 62 lata
Dziekuje, jestem bardzo zadowolona z Panstwa porady. Panstwa bardzo profesjonalna obsluga, godna jest polecenia znajomym, lub rodzinie w razie potrzeby. W obecnym momencie nie mam juz pytan zwiazanych z moja sprawa, mam jednak nadzieje, iz uzyskam odpowiedź na takowe, jeżeli sie pojawią.
Teresa, 61 lat
Dziękuję. Otrzymalam wyczerpującą odpowiedź.
Alicja
Odpowiedź otrzymałem szybko i po dodatkowych pytaniach odpowiedź była wyczerpująca. Bardzo dziękuję.
Marek, 67 lat, emeryt
Sprawnie , szybko , fachowo - zdecydowanie polecam.
Robert

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników „emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął określony wiek emerytalny;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat”.

Z powyższego wynika, że aby uzyskać emeryturę rolniczą, nie trzeba zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej. Wystarczy legitymować się określonym wiekiem i stażem w opłacaniu składek na KRUS.

Wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie:

 • od dnia 1 stycznia 1955 r. do dnia 31 marca 1955 r. wynosi co najmniej 60 lat i 9 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1955 r. do dnia 30 czerwca 1955 r. wynosi co najmniej 60 lat i 10 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1955 r. do dnia 30 września 1955 r. wynosi co najmniej 60 lat i 11 miesięcy;
 • od dnia 1 października 1955 r. do dnia 31 grudnia 1955 r. wynosi co najmniej 61 lat.

Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie po 30 września 1953 r. wynosi 67 lat.

Wobec powyższego Pani siostra już za rok będzie miała odpowiedni staż ubezpieczenia w KRUS-ie (wiek ma już teraz), a jej mąż za 5 lat będzie miał odpowiedni wiek (staż osiągnie za rok).

Oznacza to, że spełniają oni warunki do przejścia na emeryturę rolniczą, z których nie wynika obowiązek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje także możliwość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi, który nie osiągnął jeszcze wymaganego wieku, wcześniejszej emerytury rolniczej, jeśli spełni on łącznie warunki:

 • wieku 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną,
 • podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat,
 • zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

Słowem – warunek zaprzestania działalności rolniczej wymagany jest tylko przy wcześniejszej emeryturze rolniczej, do której Pani siostra i jej mąż nie mają prawa.

Tak więc aby mogli oni przejść na emeryturę, nie musza oni zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej.

Jednak zgodnie z art. 28 ustawy wypłata emerytury z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą.

Uznaje się, że emeryt zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając:

gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c;

 • gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych;
 • gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia;
 • własności (udziału we współwłasności) nieustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka.

Tak wiec zgodnie z powyższym przepisem warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej jest spełniony, jeśli: emeryt lub rencista wydzierżawił grunty na podstawie pisemnej umowy zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków osobie niebędącej:

 • małżonkiem emeryta lub rencisty,
 • jego zstępnym (dzieckiem, wnukiem) lub pasierbem,
 • osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • małżonkiem osoby wymienionej w podpunkcie drugim i trzecim.

Słowem – Pani siostra może Pani i reszcie rodzeństwa wydzierżawić (w formie pisemnej na co najmniej 10 lat) część gospodarstwa, a resztę podarować dzieciom. Jednak nie może ona tego zrobić, dopóki nie osiągnie określonego stażu podlegania ubezpieczeniom (a wiec jeszcze przez rok).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Rolnik wykonujący dodatkowe dzieło

Jestem od jakiegoś czasu ubezpieczona w KRUS (prowadzę gospodarstwo) i chciałabym dodatkowo podjąć pracę dorywczą na wykonanie dzieła. Czy umowa...

Warunki, aby zostać rolnikiem

Czy posiadając 2 hektary ziemi rolnej mogę przystąpić do ubezpieczenia KRUS? Pracuję na kontraktach. Kilka lat temu opłacałem dobrowolnie składki...

Czy rencista-student musi zgłosić do KRUS-u dochody ze spółki?

Mam 24 lata i jestem studentem ostatniego roku studiów. Po śmierci ojca dostaję od dwóch lat co miesiąc rentę rodzinną od KRUS-u. W obecnej chwili...

Czy mogę płacić KRUS?

Kilka lat temu nabyłem grunt orny o powierzchni 2 ha. Po 3 latach od nabycia dowiedziałem się w KRUS-ie, że jeżeli nie opłacam ubezpieczenia...

KRUS a umowa-zlecenie

Od roku 2002 jestem właścicielem gospodarstwa rolnego również od tamtego momentu prowadzę działalność gospodarczą, a ubezpieczam się w KRUS-ie.W...

Posiadanie gruntu wyłączonego z produkcji rolniczej a emerytura rolnicza

Mój mąż chce przejść na emeryturę rolniczą. Spełnia warunki (przekazał ziemię synowi, ma odpowiedni okres składkowy i wiek), ale poinformowano go,...

Pobieranie emerytury amerykańskiej i rolniczej

Jestem pełnomocnikiem kuzyna, który przebywa w USA i pobiera emeryturę w Stanach oraz od kilku miesięcy emeryturę z polskiego KRUS-u. KRUS...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »