Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Praca w hucie i pomaganie w gospodarstwie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-09-05 • Aktualizacja: 2022-08-13

Skończyłam 55 lat. W latach 1980–1989 pracowałam w hucie (składki ZUS). Później, aż do teraz, płaciłam składki na KRUS. KRUS nie dolicza jednak składek z ZUS-u. Ile lat trzeba mieć składki w KRUS-ie – 20 czy 30? Czy mogę udowadniać, że równolegle z pracą w hucie pomagałam rodzicom w ich gospodarstwie? Co mam zrobić, by otrzymać świadczenia emerytalne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca w hucie i pomaganie w gospodarstwie

Czy KRUS doliczy składki ZUS do emerytury?

Odpowiem Pani najprościej – nie ma żadnej możliwości, aby otrzymała Pani świadczenie z KRUS-u, nie posiadając odpowiedniego okresu ubezpieczenia w KRUS-ie. ZUS nie zostanie zsumowany do tego okresu. I nie ma żadnych przesłanek, aby to mogło być zaliczone. Odwrotnie owszem, ale to z racji dokładnego brzmienia ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Co do wątpliwości – 20 czy 30 lat ubezpieczenia KRUS. Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy o systemie emerytalnym emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który osiągnął wiek emerytalny i podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres

Za utrwalony już w orzecznictwie uznać należy pogląd, że „okres ubezpieczenia rolniczego w rozumieniu dotychczasowych przepisów należy traktować jako okres ubezpieczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o u.s r.” (por. wyrok SN z dnia 19 listopada 1993 r., sygn. akt II URN 47/93, OSNCP 1994/5 ,poz. 117). W uzasadnieniu tego wyroku Sąd Najwyższy, kierując się regułami wykładni logicznej, systemowej i funkcjonalnej, wywiódł, że obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od wprowadzającej go podstawy prawnej, prowadzi do uzyskania określonego stażu ubezpieczeniowego i stanowi - w tym zakresie – jego prawo nabyte, które nie może ulec przekreśleniu.

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 637) od dnia 1 stycznia 2013 r. o emeryturę rolniczą w dotychczasowym wieku emerytalnym (60 lat – kobiety i 65 lat - mężczyźni) mogą ubiegać się tylko: kobiety urodzone do dnia 31 grudnia 1952 r. i mężczyźni urodzeni do dnia 31 grudnia 1947 r.

Pozostałym osobom (a więc młodszym) wiek emerytalny jest stopniowo podwyższany o jeden miesiąc w każdym kwartale.

O wcześniejszą emeryturę rolniczą może ubiegać się osoba, która osiągnęła odpowiedni wiek (55 lat kobieta), podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat (120 kwartałów) oraz zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej. Aby mówić o zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej, rolnik musi przenieść własność i posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę.

Wskazane powyżej warunki muszą być spełnione łącznie oraz do dnia 31 grudnia 2017 r. (po tej dacie nie będzie już można skorzystać z przedmiotowego świadczenia).

Zobacz również: Czy KRUS wlicza się do lat pracy w ZUS?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »