Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Posiadanie gospodarstwa w Polsce i prowadzenie firmy w Niemczech

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-01-08

W Polsce posiadam gospodarstwo, a w Niemczech od lat prowadzę działalność. KRUS nie chce zaliczyć mi tego okresu do ubezpieczenia. Dodam, że cały czas byłem ubezpieczony prywatnie. Czy KRUS ma rację?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Witam serdecznie, jestem bardzo wdzięczna za państwa porady. Już po pierwszej informacji od was jak powinnam postępować z kontrahentem udało mi się wyegzekwować naprawę u nabywcy w ramach rękojmi. Serdecznie pozdrawiam.
Violetta, 52 lata
To nie pierwszy raz korzystam z państwa pomocy. Poprzednio byłam zadowolona - teraz też. Rzeczowo i konkretnie a także szybko.
Jolanta
Z usług serwisu korzystałam już dwukrotnie. Za każdym razem otrzymałam odpowiedź szybko. Była ona wyczerpująca i przedstawiona w sposób dla mnie jasny. Ponadto zawierała przepisy prawne dotyczące mojego problemu oraz informacje o wyrokach sądu w sprawach podobnych do mojej.
Elżbieta, nauczyciel, 62 lata
Dziekuje, jestem bardzo zadowolona z Panstwa porady. Panstwa bardzo profesjonalna obsluga, godna jest polecenia znajomym, lub rodzinie w razie potrzeby. W obecnym momencie nie mam juz pytan zwiazanych z moja sprawa, mam jednak nadzieje, iz uzyskam odpowiedź na takowe, jeżeli sie pojawią.
Teresa, 61 lat
Dziękuję. Otrzymalam wyczerpującą odpowiedź.
Alicja

Powinien Pan odwołać się od decyzji KRUS-u. Zasadnicze znaczenie ma tu podleganie pod ubezpieczenie społeczne. Nie zdrowotne. Niemiecki system przewiduje zwolnienie ze składek, brak obowiązku ubezpieczenia emerytalnego. Na tym mógłby Pan oprzeć swoje odwołanie od decyzji.

Jednak proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wymienionemu ubezpieczeniu podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej (…), jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Uznaje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Powinien Pan podważyć kwestię ubezpieczenia społecznego oraz fakt, że tylko okresowo nie zamieszkiwał Pan na terenie RP, a działalność w Niemczech była marginalna.

Podobną do Pana sprawą zajmował się już sąd – sygn. akt III AUa 213/14. Jeśli działalność rolna była podstawową Pana działalnością, stanowiącą od kilkunastu lat zasadnicze i stałe źródło dochodów i utrzymania rodziny, to nie można pomijać okoliczności, że prowadził Pan działalność rolniczą nieprzerwanie od kilkunastu lat, a uboczna i okresowa fizyczna praca zarobkowa w Niemczech była jedynie elementem wspierającym finansowo rodzinę i gospodarstwo rolne ubezpieczonego, zwłaszcza, że prace usługowe wykonywał Pan bez uszczerbku dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa, co wymaga podkreślenia, opartego wyłącznie na produkcji roślinnej.

W tym układzie faktycznym nie sposób uznać, aby wskutek marginalnej pracy przestał Pan być rolnikiem. Należy zwrócić uwagę, że zarówno definicja rolnika, jak i prowadzenia działalności rolniczej, została zawarta w art. 6 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i tak rolnikiem jest osoba fizyczna prowadząca na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby, które przeznaczyły grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia (art. 6 ust. 1 cyt. ustawy). Dokonując wykładni przepisu art. 6 ust. 1 ww. ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Sąd Najwyższy w wyroku z 29 września 2005 r., sygn. akt I UK 16/05 (OSNP 2006 nr 17–18, poz. 278), stwierdził, iż „prowadzenie działalności rolniczej oznacza prowadzenie na własny rachunek przez posiadacza gospodarstwa rolnego działalności zawodowej, związanej z tym gospodarstwem, stałej i osobistej oraz mającej charakter wykonywania pracy lub innych zwykłych czynności wiążących się z jego prowadzeniem”. W uzasadnieniu tego wyroku wskazano, odwołując się do wcześniejszego orzecznictwa, że wykładnia określeń „rolnik” i „prowadzenie działalności rolniczej”, zawartych w art. 6 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wskazuje na zawodowy, stały, osobisty i realizujący interes danej osoby charakter tej działalności. Unormowanie to, w powiązaniu z art. 7 ust. 1 i art. 16 ust. 3, wskazuje jasno cel tej ustawy, jakim jest zapewnienie ubezpieczenia społecznego osobom, dla których prowadzenie działalności rolniczej jest zawodem, stanowiącym ich podstawowe zajęcie i stałe źródło utrzymania. Osobisty charakter działalności, jako cecha działalności rolniczej, oznacza, że rolnik osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, co wyraża się co najmniej w tym, że do niego zwykle należy podejmowanie decyzji dotyczących prowadzonego gospodarstwa. Sąd Najwyższy wyjaśnił również, że prowadzenie działalności rolniczej wiąże się ściśle z normalnymi działaniami koniecznymi dla prowadzenia gospodarstwa rolnego, tj. z wykonywaniem pracy w tym gospodarstwie lub wykonywaniem innych zwykłych czynności związanych z prowadzeniem takiej działalności. Z kolei nastawienie działalności rolniczej na realizację interesów rolnika wynika wprost z wymagania, aby działalność ta była prowadzona na jego własny rachunek.

Jeśli życzy Pan sobie, to oczywiście przygotujemy odwołanie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Ograniczenie renty rolniczej

Wraz z mężem prowadzimy gospodarstwo rolne. W tym roku mąż otrzymał rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Otrzymaliśmy decyzję...

Zmiana adresu odbioru emerytury z KRUS-u

Teściowa zamieszkuje u nas tymczasowo od dwóch miesięcy. Czy możliwa jest zmiana adresu odbioru emerytury z KRUS-u? Jak o to wnioskować?

Składki KRUS dla żony rolnika

W 2008 roku wyszłam za mąż, mając 0,5 ha przeliczeniowego ziemi przepisanej przez rodziców przed ślubem. Mąż również miał dwa kawałki ziemi kupione...

Emerytura rolnicza - przekazanie gospodarstwa czy dzierżawa?

Moi rodzice są rolnikami i prowadzą 11-hektarowe gospodarstwo. Ojciec ze względu na stan zdrowia będzie starał się o rentę. Matka osiągnęła wiek...

Czy urzędnik może zabronić ubezpieczać się w KRUS?

Jestem dobrowolnie ubezpieczony w KRUS-ie i jednocześnie posiadam dług alimentacyjny. Ostatnio na wywiadzie alimentacyjnym urzędnik powiedział mi, że...

Uzyskanie zaświadczenia o opłacaniu składek KRUS przy staraniu o emeryturę

Matka stara się o przyznanie emerytury. W młodości pracowała w gospodarstwie rolnym swoich rodziców. Od 1975 r. pracowała w fabryce...

Wcześniejsza emerytura rolnicza a zaprzestanie działalności rolniczej

Mam 57 lat, jestem żoną rolnika. Mam pytanie dotyczące wcześniejszej emerytury z KRUS. Przysługuje mi jeszcze prawo przejścia na wcześniejszą...

Czy muszę płacić zaległe składki w KRUS?

Mąż był właścicielem 1 ha przed ślubem, a później teściowie zapisali nam podobną działkę. Ja nigdy nie opłacałam składki. Mąż zawsze był na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »