Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pomoc męża ubezpieczonego w KRUS w działalności gospodarczej

Biel Wioleta • Opublikowane: 2017-06-30

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jestem ubezpieczona w ZUS-ie. Chciałabym, aby mój mąż, który jest ubezpieczony w KRUS-ie, okresowo pomagał mi w działalności. Czy mam obowiązek ubezpieczyć męża w ZUS-ie? Czy koszty związane ze szkoleniem męża, aby mógł mi pomagać, mogę zaliczyć w koszty prowadzenia działalności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pomoc męża ubezpieczonego w KRUS w działalności gospodarczej

Czy mąż ubezpieczony w KRUS może współpracować z żoną przy prowadzeniu firmy nie tracąc prawa do ubezpieczenia rolniczego?

Zgodnie z przepisami, jeśli rozpoczyna się prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) lub też nawiązuje się współpracę przy prowadzeniu działalności jako osoba współpracująca z przedsiębiorcą, można zachować prawo do pozostania w KRUS-ie. Należy jednak spełniać kilka warunków (łącznie):

  • Nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata Pani mąż podlegał ubezpieczeniu w KRUS-ie w pełnym zakresie i jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego.
  • Złożyć oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności. Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników można złożyć również na wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1). Złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego jest traktowane jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS-ie.
  • Nie posiadać statusu pracownika i nie pozostawać w stosunku służbowym (np. praca w służbach mundurowych).
  • Nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
  • Prowadząc działalność, można nadal pozostać w KRUS-ie pod warunkiem, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z działalności gospodarczej nie przekracza określonej kwoty granicznej. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji i jest ogłaszana w formie obwieszczenia ministra rolnictwa i publikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" (kwota graniczna w 2016 r. to 3258 zł).

Zatrudnienie małżonka ubezpieczonego w KRUS

W przypadku, gdy w działalności gospodarczej przedsiębiorca zatrudnia małżonka, należy mieć na uwadze, że ewentualne wynagrodzenie za wykonaną pracę nie może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Zasada ta ma zastosowanie również w sytuacji, gdy między przedsiębiorcą a współpracującym małżonkiem istnieje rozdzielność majątkowa. Jak bowiem mówi art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

Jeśli chodzi o pozostałe koszty, które mogłyby dotyczyć osób współpracujących, a jednocześnie stanowiłyby koszty uzyskania przychodów, to należy brać pod uwagę podstawową zasadę uznawania określonych wydatków za takie koszty. Zgodnie z nią, aby wydatek mógł być uznany za koszt, powinien spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT,
  • być właściwie udokumentowany.
 

Wszystkie rodzaje wydatków, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu jak np. koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych, koszty używania samochodu lub telefonu służbowego itp. powinny być traktowane tak samo, gdy odnoszą się do osoby współpracującej. Istotny jest zatem cel poniesienia wydatku, a to, że wydatek dotyczy właśnie osoby współpracującej, nie ma znaczenia, jeżeli spełniony jest warunek celowości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »