Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział działki rolnej po zmarłym

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-06-19

Moja obecna żona, po śmierci w 2010 roku pierwszego męża, odziedziczyła wraz z córką (każda w 1/8) współwłasność między innymi działki rolnej o powierzchni 1,49 ha, zawierającej grunty orne, pastwiska trwałe i użytki role zabudowane (dom mieszkalny, budynki gospodarcze). Zmarły mąż wybudował na części działki domek letniskowy i ogrodził teren ok. 8 arów. Współwłaścicielkami opisywanej działki rolnej są również trzy siostry zmarłego (każda w 1/4). Jedna z sióstr zamieszkuje na opisywanej działce, pozostałe dwie siostry mieszkają w innych miejscowościach. Żadna ze współwłaścicielek nie prowadzi gospodarstwa rolnego. Obecnie wszystkie współwłaścicielki chcą dokonać podziału opisywanej działki na cztery działki i działkę drogową. Ponieważ współwłaścicielki nie chcą przesuwać ogrodzenia domku letniskowego, jedna z działek oraz działka drogowa będą mniejsze powierzchniowo od 30 arów – na co zwrócił uwagę geodeta i poradził wystąpienie z wnioskiem do sądu o dokonanie podziału. Mając na względzie obowiązujący stan prawny, proszę o przedstawienie możliwych trudności w dokonaniu podziału nieruchomości oraz możliwości wybrnięcia z sytuacji. Ponadto ustaliłem, że gmina nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania dla tego terenu.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Witam serdecznie, jestem bardzo wdzięczna za państwa porady. Już po pierwszej informacji od was jak powinnam postępować z kontrahentem udało mi się wyegzekwować naprawę u nabywcy w ramach rękojmi. Serdecznie pozdrawiam.
Violetta, 52 lata
To nie pierwszy raz korzystam z państwa pomocy. Poprzednio byłam zadowolona - teraz też. Rzeczowo i konkretnie a także szybko.
Jolanta
Z usług serwisu korzystałam już dwukrotnie. Za każdym razem otrzymałam odpowiedź szybko. Była ona wyczerpująca i przedstawiona w sposób dla mnie jasny. Ponadto zawierała przepisy prawne dotyczące mojego problemu oraz informacje o wyrokach sądu w sprawach podobnych do mojej.
Elżbieta, nauczyciel, 62 lata
Dziekuje, jestem bardzo zadowolona z Panstwa porady. Panstwa bardzo profesjonalna obsluga, godna jest polecenia znajomym, lub rodzinie w razie potrzeby. W obecnym momencie nie mam juz pytan zwiazanych z moja sprawa, mam jednak nadzieje, iz uzyskam odpowiedź na takowe, jeżeli sie pojawią.
Teresa, 61 lat
Dziękuję. Otrzymalam wyczerpującą odpowiedź.
Alicja

Oddawanie sprawy do sądu nic nie zmieni, jeśli strony chcą podzielić działkę tak, że powstanie działka mniejsza niż 0,3 ha, chyba że sprawa sądowa ma zastąpić zgodę siostry, która nie chce przesuwać ogrodzenia – bo będzie musiała.

 

W przypadku dokonywania podziału nieruchomości rolnych i leśnych wymogi i warunki określone w ustawie o gospodarce nie ruchomościami, co do zasady nie muszą być spełnione. Podział takiej nieruchomości, nie wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji administracyjnej zatwierdzającej ten podział.

 

Jednak gdy w wyniku podziału gruntów rolnych ma powstać działka o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, podział jest możliwy tylko wtedy, gdy spełnione są wymogi określone www ustawie.

 

Po pierwsze podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a gdy brak planu – po sprawdzeniu, czy nie jest on sprzeczny z przepisami odrębnymi oraz czy jest zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W podobnym tonie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 13 stycznia 2010 roku, sygn. akt II SA/Sz 1297/09:

 

„1. Dopuszczalny jest tylko taki podział nieruchomości, który gwarantuje, że działki gruntu powstałe w jego wyniku będą mogły być zagospodarowane zgodnie z celem przewidzianym dla tych gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego.

2. W zasadzie o tym, czy i w jaki sposób będzie podzielona nieruchomość, decyduje jej właściciel. Uprawnienia właściciela w tym zakresie mogą być ograniczone tylko wówczas, kiedy z mocy wyraźnego przepisu podział nieruchomości może być dokonany z urzędu lub na wniosek osoby, która nie jest właścicielem nieruchomości”.

 

Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

 

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w Wyroku z dnia 29 maja 2007 roku, sygn. akt I SA/Wa 67/07, przy roszczeniu o zniesieniu współwłasności nie mają zastosowania wymogi wskazane w art. 93 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jednak nieruchomość musi spełniać przesłanki z art. 95 pkt 1 ustawy o gospodarce.

 

W przepisie tym wskazano, iż „niezależnie od ustaleń planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy, podział nieruchomości jest dopuszczalny, jeśli ma być przeprowadzony w celu:

 

1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;

2) wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;

3) wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;

4) realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw;

5) realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;

6) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej;

6a) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

6b) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;

6c) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

7) wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;

8) wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przekazanie synowi gospodarstwa rolnego w zamian za dożywotnią służebność

Planujemy z żoną przekazać jednemu z synów gospodarstwo rolne w zamian za dożywotnią służebność. Drugi syn otrzyma od nas mieszkanie. Jak...

Nabycie działki rolnej przez zasiedzenie

Jestem właścicielem działki rolnej. Od około 20 lat nieodpłatnie, bez żadnej umowy udostępniam rolnikowi jej uprawę. Co roku płacę OC rolnicze...

Przekazanie gospodarstwa rolnego - jak uciec przed roszczeniem o zachowek?

Mama odziedziczyła spadek po bracie, w którego skład wchodzi budynek mieszkalny i gospodarczy oraz 3 działki rolne o pow. łącznej ok. 2...

Darowizna gospodarstwa dzieciom z pominięciem ich małżonków

Rodzice są właścicielami domu wraz z siedliskiem i gruntem ornym o pow. ok. 2 ha – wartość ok. 400 tys. zł. Planują przenieść się do...

Wieloletnia dzierżawa, dziedziczenie, zasiedzenie gospodarstwa rolnego

Na nieruchomości rolnej o pow. 1, 74 ha stoi budynek mieszkalny i obora. Właścicielka wydzierżawiła swojej córce 1 ha tej nieruchomości na...

Przepisanie domu na jedno z dzieci i dalsze prowadzenie gospodarstwa przez rodziców

Mój problem dotyczy przepisania domu na jedno z dzieci, czyli na mnie. Mój ojciec prowadzi gospodarstwo rolne. Posiada dom, którego połowa to pomieszczenie...

Zniesienie współwłasności działki rolnej z zabudową jednorodzinną

Poszukuję porady prawnej dotyczącej zniesienia współwłasności działki rolnej o powierzchni trochę ponad hektar z zabudową jednorodzinną...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »