Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział dochodów z dzierżawy

Marek Gola • Opublikowane: 2017-05-10

W 2015 roku ojciec zawarł ze mną umowę darowizny działki wraz z budynkami i ustanowienie nieodpłatnej dożywotniej służebności osobistej oraz odrębną umowę o dożywotnią opiekę ze względu na stan zdrowia. Część gruntów ornych należących do ojca, mnie i siostry pozostaje w dzierżawie, za którą otrzymujemy opłatę. Ostatnio przy podziale owych środków siostra powiedziała mi, że powinnam utrzymywać ojca ze swoich pieniędzy a jego część dzierżawy podzielić równo na nas dwie. Czy jest prawdą, że ojca powinnam utrzymywać ze swoich środków, a nie z emerytury i dochodów z dzierżawy, czy sprawiedliwy jest podział dochodów z dzierżawy równo na trzy osoby, a nie zgodnie z udziałami?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział dochodów z dzierżawy

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż Pani obowiązek względem ojca wynikający z umowy darowizny polega na prawie zamieszkiwania ojca w nieruchomości, które to prawo jest nieodpłatne. Z umowy opieki z 2015 r. także nie wynika, na czym ów opieka ma polegać. Dokonując zatem wykładni literalnej przesłanych dokumentów, ojciec ma prawo do zamieszkiwania w nieruchomości, a zatem koszt jego pobytu związany z mediami, ogrzaniem domu itp. nie występuje, bowiem te koszty obciążają obdarowane. Opieka, o której mowa w umowie z 2015 r., także jest pojęciem niedookreślonym, gdyż nie wskazuje, czy obejmuje koszty leczenia, zakup wyżywienia. W mojej ocenie nie obejmuje takich wydatków. W konsekwencji obdarowane są zobowiązane li tylko do zapewnienia mieszkania i ponoszą wydatki z tym związane. Opieka natomiast polega pracy fizycznej przy ojcu. Jeżeli zatem Pani wydatkuje środki na leczenie ojca, kupuje mu wyżywienie, do których to wydatków nie jest Pani zobowiązana w świetle prawa, to nie widzę przeszkód, by rekompensowała Pani sobie wydatki z czynszu dzierżawnego. Zatrzymanie przez Panią części środków z dzierżawy jest zatem możliwe tylko wówczas, jeżeli rekompensuje Pani swoje wydatki związane z utrzymanie ojca inne niż koszty mieszkania.

Jak wskazuje się w doktrynie, „zakres i sposób wykonywania służebności osobistej określa przede wszystkim umowa stron, a dopiero w braku postanowień umowy stosuje się kryterium osobistych potrzeb uprawnionego, wynikających z rodzaju służebności, zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych, które w warunkach wiejskich odgrywają dużą rolę, zwłaszcza przy wykonywaniu służebności mieszkania i innych służebności o charakterze przeważnie alimentacyjnym, na rzecz starszych wiekiem rolników. Kryteria te są zmienne i zależne od okoliczności faktycznych występujących w sprawie” (S.Rudnicki Stanisław, Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2007).

W przypadku Pani ojca zakres służebności osobistej jest na tyle niewielki, że nie obejmuje on dostarczania pożywienia, odzieży, pomocy lekarskiej, a zatem jeżeli koszty te Pani ponosi, wówczas może Pani w mojej ocenie zatrzymać środki z dzierżawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »