Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział dochodów z dzierżawy

Marek Gola • Opublikowane: 2017-05-10

W 2015 roku ojciec zawarł ze mną umowę darowizny działki wraz z budynkami i ustanowienie nieodpłatnej dożywotniej służebności osobistej oraz odrębną umowę o dożywotnią opiekę ze względu na stan zdrowia. Część gruntów ornych należących do ojca, mnie i siostry pozostaje w dzierżawie, za którą otrzymujemy opłatę. Ostatnio przy podziale owych środków siostra powiedziała mi, że powinnam utrzymywać ojca ze swoich pieniędzy a jego część dzierżawy podzielić równo na nas dwie. Czy jest prawdą, że ojca powinnam utrzymywać ze swoich środków, a nie z emerytury i dochodów z dzierżawy, czy sprawiedliwy jest podział dochodów z dzierżawy równo na trzy osoby, a nie zgodnie z udziałami?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż Pani obowiązek względem ojca wynikający z umowy darowizny polega na prawie zamieszkiwania ojca w nieruchomości, które to prawo jest nieodpłatne. Z umowy opieki z 2015 r. także nie wynika, na czym ów opieka ma polegać. Dokonując zatem wykładni literalnej przesłanych dokumentów, ojciec ma prawo do zamieszkiwania w nieruchomości, a zatem koszt jego pobytu związany z mediami, ogrzaniem domu itp. nie występuje, bowiem te koszty obciążają obdarowane. Opieka, o której mowa w umowie z 2015 r., także jest pojęciem niedookreślonym, gdyż nie wskazuje, czy obejmuje koszty leczenia, zakup wyżywienia. W mojej ocenie nie obejmuje takich wydatków. W konsekwencji obdarowane są zobowiązane li tylko do zapewnienia mieszkania i ponoszą wydatki z tym związane. Opieka natomiast polega pracy fizycznej przy ojcu. Jeżeli zatem Pani wydatkuje środki na leczenie ojca, kupuje mu wyżywienie, do których to wydatków nie jest Pani zobowiązana w świetle prawa, to nie widzę przeszkód, by rekompensowała Pani sobie wydatki z czynszu dzierżawnego. Zatrzymanie przez Panią części środków z dzierżawy jest zatem możliwe tylko wówczas, jeżeli rekompensuje Pani swoje wydatki związane z utrzymanie ojca inne niż koszty mieszkania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak wskazuje się w doktrynie, „zakres i sposób wykonywania służebności osobistej określa przede wszystkim umowa stron, a dopiero w braku postanowień umowy stosuje się kryterium osobistych potrzeb uprawnionego, wynikających z rodzaju służebności, zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych, które w warunkach wiejskich odgrywają dużą rolę, zwłaszcza przy wykonywaniu służebności mieszkania i innych służebności o charakterze przeważnie alimentacyjnym, na rzecz starszych wiekiem rolników. Kryteria te są zmienne i zależne od okoliczności faktycznych występujących w sprawie” (S.Rudnicki Stanisław, Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2007).

W przypadku Pani ojca zakres służebności osobistej jest na tyle niewielki, że nie obejmuje on dostarczania pożywienia, odzieży, pomocy lekarskiej, a zatem jeżeli koszty te Pani ponosi, wówczas może Pani w mojej ocenie zatrzymać środki z dzierżawy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »