Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakup działki rolnej i budowa domu

• Autor: Katarzyna Siwiec

Sprawa dotyczy zakupu działki rolnej od rolnika i budowa na niej domu. Otóż zamierzam kupić działkę rolną, która w planie zagospodarowania przestrzennego ma pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego oraz gospodarczego (wydanego imiennie dla rolnika, który jest właścicielem tej działki). Czy ta działka, która jeszcze 2 miesiące temu była działką rolną (klasa IV–VI), jest automatycznie odrolniona i jest działką budowlaną? Czy jako nierolnik, kupując taką działkę, mogę zbudować na niej dom (i budynek gospodarczy)? Dziaka ta ma powierzchnię 0,5 hektara.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup działki rolnej i budowa domu

Odpowiadając na Pani pytania, wyjaśniam:

Przeznaczenie działki – plan zagospodarowania przestrzennego

Jakie jest przeznaczenie działki – wynika z opisu w planie zagospodarowania przestrzennego, tam kwalifikuje się działkę jako przeznaczoną na cele rolnicze lub inne niż rolnicze.

Najprościej, aby samemu nie poszukiwać w internecie planów danej miejscowości i sprawdzać, jakie ma oznaczenie, zadzwonić do urzędu gminy i zapytać o status działki. Samo pozwolenie na budowę, choć zwykle wydawane względem działek odrolnionych, może być też wydane w stosunku do działki typowo rolnej i na jego podstawie rolnik może wnieść tzw. zabudowę zagrodową, czyli właśnie jakiś dom i zabudowania gospodarcze, typu stodoła, obora.

Z tego, co Pani pisze, wygląda mi to raczej na pozwolenie na budowę zagrodową/siedliskową, ale, tak jak wspomniałam, plan może również zmienić przeznaczenie działki (samo pozwolenie może być wydane na działce budowlanej i rolnej i nie powoduje jej odrolnienia), więc najprościej zapytać w miejscowym urzędzie gminy o konkretny numer działki.

Zobacz również: Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Pozwolenie na budowę na działce rolnej

Pozwolenie budowlane nie uprawnia Panią do budowy, skoro nie jest Pani adresatem tej decyzji. Pozwolenie zostało wydane jedynie osobie w niej wskazanej i nie rozciąga się automatycznie na nabywcę nieruchomości. Natomiast może Pani w trybie art. 40 Prawa budowlanego próbować uzyskać przeniesienie tego pozwolenia na siebie. Ust. 1 tego przepisu mówi, że organ, który wydał decyzję określoną w art. 28 (chodzi właśnie o pozwolenie na budowę), jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2. Chodzi tu o Pani oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – będzie je Pani miała w momencie nabycia działki.

 

Od momentu znowelizowania ustawy o kształtowaniu ustroju rynku rolnego, tj. od czerwca ubiegłego roku, nabywcą nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 1 h nie musi już być rolnik indywidualny (tak mówi art. 2 a ust 3 pkt 1 a), więc może Pani nabyć tę nieruchomość.

Zobacz również: Czy na działce rolnej można postawić domek do 35m2?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Katarzyna Siwiec

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl