Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Płacenie składek do KRUS-u zamiast do ZUS-u

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-09-12

Kolega założył w 2002 roku jednoosobowa działalność gospodarczą, w której odprowadzał składki do KRUS-u, jednak KRUS dopatrzył się w 2010 roku, że działalność nie może być opłacana KRUS-ie i wypowiedział ubezpieczenie wraz z oddaniem pieniędzy za ten okres. Sprawa została zaniedbana i do roku bieżącego składki nie są uregulowane. ZUS nie upomina się o składki, bo nigdy nie były tam płacone. Jak można teraz naprawić powstałą sytuację? A może składki są już przedawnione?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt
Jestem zadowolona z porady prawnej dziękuję i na pewno polecę ją znajomym
Krystyna
Dzień dobry, jestem pod wielkim wrażeniem wykonanej pracy, a Państwo jesteście perfekcjonistami w tym, co robicie :-). Bardzo dziękuję za wyczerpujące informacje - wszystko jest już dla mnie jasne i wiem, co robić dalej. Jestem 100% pewna, że jeszcze nieraz w razie wątpliwości prawnych zwrócę się właśnie do serwisu eporady24.pl i polecę innym. 
Katarzyna, freelancer specjalista

W okresie, o którym napisał Pan w pytaniu, nastąpiły dwie zmiany w zakresie biegu terminu przedawnienia.

Do 2004 r. był to termin 5-letni, w 2004–2012 był 10-letni, po tym okresie jest znowu 5-letni.

Zmiana art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 r. Nr 137 poz. 887 ze zm.), dokonana ustawą z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2002 r. Nr 241 poz. 2074 ze zm.), ustanawiająca dziesięcioletni okres przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2003 r., nie ma zastosowania do należności przedawnionych przed tym dniem

Pięcioletni termin dotyczy składek wymagalnych po 1 stycznia 2012 r. Dla starszych wynosi on 10 lat.

W przypadku należności nieopłaconych przed wskazaną wyżej datą, które nie uległy jeszcze przedawnieniu stosuje się krótszy okres, ale należy liczyć go od 1 stycznia 2012 r. Jeżeli jednak przedawnienie rozpoczęte przed 1 stycznia 2012 r. zgodnie z przepisami dotychczasowymi nastąpiłoby wcześniej, wówczas następuje z upływem terminu dziesięcioletniego.

Nie napisał Pan dokładnie, za jaki okres należą się składki.

Składki należne do końca 2010 roku, przedawnią się z końcem 2017 r., chyba że poprzedni okres przedawnienia 10-letni będzie korzystniejszy – czyli składki z 2002 r. przedawniają się w 2012 r., kolejno z 2003 r. – w 2013, z 2004 – w 2014, 2005–2015: 2006–2016, od 2007 w 2017 roku (licząc od 2012 r.). Tak więc nie wszystkie są przedawnione. Brakuje jeszcze roku. Sposoby są dwa – albo czekać, albo składać wniosek o rozłożenie należności na raty. Na umorzenie raczej nie ma co liczyć. Zgodnie z art. 29:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„1. Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. 1a. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy.

2. Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg”.

Jeśli organ rentowy przy podejmowaniu decyzji w kwestii odroczenia terminu płatności składek oraz rozłożenia ich na raty – należności obligatoryjnych i możliwych do zaplanowania – obowiązany jest brać pod uwagę względy gospodarcze, inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie, możliwości płatnicze dłużnika, stan finansów ubezpieczeń społecznych, to powinien je uwzględnić również w odniesieniu do opłaty dodatkowej (art. 24 ust. 1) stanowiącej dla płatnika składek obciążenie dodatkowe.

Z każdym miesiącem przedawniają się kolejne składki, a wniosek o rozłożenie na raty można złożyć w dowolnym momencie, np. gdy ZUS się o nie upomni; oczywiście o ile do tej pory nie zostało wszczęte postępowanie w zakresie ściągnięcia składek czy ustalenia ich wysokości – bowiem to przerywa okres przedawnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »