Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Płacenie składek do KRUS-u zamiast do ZUS-u

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-09-12

Kolega założył w 2002 roku jednoosobowa działalność gospodarczą, w której odprowadzał składki do KRUS-u, jednak KRUS dopatrzył się w 2010 roku, że działalność nie może być opłacana KRUS-ie i wypowiedział ubezpieczenie wraz z oddaniem pieniędzy za ten okres. Sprawa została zaniedbana i do roku bieżącego składki nie są uregulowane. ZUS nie upomina się o składki, bo nigdy nie były tam płacone. Jak można teraz naprawić powstałą sytuację? A może składki są już przedawnione?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

W okresie, o którym napisał Pan w pytaniu, nastąpiły dwie zmiany w zakresie biegu terminu przedawnienia.

Do 2004 r. był to termin 5-letni, w 2004–2012 był 10-letni, po tym okresie jest znowu 5-letni.

Zmiana art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 r. Nr 137 poz. 887 ze zm.), dokonana ustawą z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2002 r. Nr 241 poz. 2074 ze zm.), ustanawiająca dziesięcioletni okres przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2003 r., nie ma zastosowania do należności przedawnionych przed tym dniem

Pięcioletni termin dotyczy składek wymagalnych po 1 stycznia 2012 r. Dla starszych wynosi on 10 lat.

W przypadku należności nieopłaconych przed wskazaną wyżej datą, które nie uległy jeszcze przedawnieniu stosuje się krótszy okres, ale należy liczyć go od 1 stycznia 2012 r. Jeżeli jednak przedawnienie rozpoczęte przed 1 stycznia 2012 r. zgodnie z przepisami dotychczasowymi nastąpiłoby wcześniej, wówczas następuje z upływem terminu dziesięcioletniego.

Nie napisał Pan dokładnie, za jaki okres należą się składki.

Składki należne do końca 2010 roku, przedawnią się z końcem 2017 r., chyba że poprzedni okres przedawnienia 10-letni będzie korzystniejszy – czyli składki z 2002 r. przedawniają się w 2012 r., kolejno z 2003 r. – w 2013, z 2004 – w 2014, 2005–2015: 2006–2016, od 2007 w 2017 roku (licząc od 2012 r.). Tak więc nie wszystkie są przedawnione. Brakuje jeszcze roku. Sposoby są dwa – albo czekać, albo składać wniosek o rozłożenie należności na raty. Na umorzenie raczej nie ma co liczyć. Zgodnie z art. 29:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„1. Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. 1a. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy.

2. Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg”.

Jeśli organ rentowy przy podejmowaniu decyzji w kwestii odroczenia terminu płatności składek oraz rozłożenia ich na raty – należności obligatoryjnych i możliwych do zaplanowania – obowiązany jest brać pod uwagę względy gospodarcze, inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie, możliwości płatnicze dłużnika, stan finansów ubezpieczeń społecznych, to powinien je uwzględnić również w odniesieniu do opłaty dodatkowej (art. 24 ust. 1) stanowiącej dla płatnika składek obciążenie dodatkowe.

Z każdym miesiącem przedawniają się kolejne składki, a wniosek o rozłożenie na raty można złożyć w dowolnym momencie, np. gdy ZUS się o nie upomni; oczywiście o ile do tej pory nie zostało wszczęte postępowanie w zakresie ściągnięcia składek czy ustalenia ich wysokości – bowiem to przerywa okres przedawnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »