Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Opłacanie składek na KRUS z zagranicy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-03-27

Od kilkunastu lat przebywamy za granicą w USA i opłacamy składki KRUS. Nasza ziemia jest prowadzona porządnie. Od daty wyjazdu zawsze regularnie opłacaliśmy składki ubezpieczeniowe KRUS. Kilka lat temu spalił nam się dom i praktycznie za każdym razem, gdy byliśmy w Polsce, mieszkaliśmy pod innym adresem. Parę dni temu dostaliśmy wezwanie do skontaktowania się z panią z KRUS-u w celu ustalenia adresu do korespondencji. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że oni są poinformowani o tym, że mieszkamy za granicą od kilkunastu lat. Czy nam coś grozi ze strony KRUS-u? Planujemy powrót do Polski.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłacanie składek na KRUS z zagranicy

Odpowiedz na Pani pytanie jest zawarta w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Art. 6. powyższej ustawy stanowi: „ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) rolniku – rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia”.

 

W Pani przypadku nie została spełniona przesłanka zamieszkiwania i prowadzenia na terytorium RP osobiście i na własny rachunek działalności gospodarczej. Rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać Kasie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie oraz informować Kasę o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności.

 

Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

 

  1. rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,
  2. domownik rolnika – jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Generalnie miała Pani obowiązek zgłoszenia w KRUS-ie, że podejmowała Pani pracę za granicą (lub posiadała inny tytuł ubezpieczenia za granicą). Na tej podstawie Pani ubezpieczenie w KRUS zostałoby zakończone, gdyż nie można być ubezpieczonym w KRUS-ie i podlegać ubezpieczeniu społecznemu z innej przyczyny.

 

Jeśli teraz stawi się Pani w KRUS-ie i poinformuje o tym fakcie – wskazując, kiedy podlegała Pani ubezpieczeniu za granicą – KRUS prawdopodobnie wyda decyzję o wykreśleniu Pani z rejestru ubezpieczonych za tamte okresy. Jeśli podlega Pani ubezpieczeniu w KRUS-ie z mocy prawa, to ponownie będzie Pani ubezpieczona, ale jeśli ubezpieczała się Pani na wniosek – musi Pani ten wniosek ponownie złożyć. Co do zasady nie powinna Pani ponieść żadnych innych konsekwencji.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »