Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie w sprawie zaliczenia lat pracy w gospodarstwie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-05-27

Moja mama pracowała w gospodarstwie u swoich rodziców od 16. roku życia, tj. od 1975 r. do 1988 r., ale w 1980 r. podjęła pracę na pół etatu i była ubezpieczona w ZUS-ie, dodatkowo po pracy również pracowała w gospodarstwie u rodziców oraz zajmowała się niepełnosprawną mamą, która jeździła na wózku. Pracowała do 1989 r., później była na wychowawczym do 1995 r. oraz pół roku na kuroniówce do 1996 r. Później znowu opłacała składki w KRUS-ie aż do śmierci taty w 2014 r. Od 2014 r. przyznano jej rentę rodzinną po tacie i pani w KRUS-ie powiedziała, że ma już wymagane lata opłacania składek. Teraz w czerwcu kończy 60 lat i będzie starała się o emeryturę z KRUS-u i ZUS-u, a okazuje się, że KRUS nie chce zaliczyć tych 3 lat od 1980 r. do 1983 r. Czy można odwołać się do KRUS-u w sprawie zaliczenia lat pracy?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt
Jestem zadowolona z porady prawnej dziękuję i na pewno polecę ją znajomym
Krystyna
Dzień dobry, jestem pod wielkim wrażeniem wykonanej pracy, a Państwo jesteście perfekcjonistami w tym, co robicie :-). Bardzo dziękuję za wyczerpujące informacje - wszystko jest już dla mnie jasne i wiem, co robić dalej. Jestem 100% pewna, że jeszcze nieraz w razie wątpliwości prawnych zwrócę się właśnie do serwisu eporady24.pl i polecę innym. 
Katarzyna, freelancer specjalista

Zgodnie z art. 19 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 277 z późniejszymi zmianami) „emerytura rolnicza przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 

 • osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną;
 • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat;
 • zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

 

Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 1 ust. 1 cytowanej ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku „emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

 

 • osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat;
 • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem art. 20.

Stosownie do art. 20 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy „do okresów ubezpieczenia, wymaganych zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, zalicza się okresy:

 • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983–1990;
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 roku;
 • od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 i art. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin „ubezpieczenie rolników i domowników, pracującym w gospodarstwie rolnym, jest obowiązkowe”. Za art. 2 pkt pkt 1 i 2 cytowanej ustawy z dnia 14 grudnia 1982 roku „przez użyte w ustawie określenie:

 

1. rolnik – rozumie się osobę:

a) prowadzącą gospodarstwo rolne lub dział specjalny samodzielnie albo w charakterze współwłaściciela (współposiadacza) na gruntach stanowiących jej własność lub będących w jej posiadaniu;

b) małżonka rolnika;

2. domownicy – rozumie się członków rodziny rolnika i inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem, ukończyły 16 lat, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie innych przepisów, a ponadto praca w gospodarstwie rolnym stanowi ich główne źródło utrzymania;

3. ubezpieczony – rozumie się rolnika oraz domowników”.

 

Natomiast w myśl art. 3 ust. 2 cytowanej ustawy „ubezpieczeń społecznym rolników indywidualnych nie podlegają osoby:

 

 • będące pracownikami zatrudnionymi w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa wymiaru obowiązującego w danym zawodzie albo objęte innymi przepisami o ubezpieczeniu społecznym lub o zaopatrzeniu emerytalnym;
 • mające ustalone prawo do emerytury lub renty;
 • użytkujące wyłącznie grunty stanowiące własność związków wyznaniowych”.

 

W okresie od 1977 do 1989 r. istniał obowiązek podwójnego ubezpieczenia dla osób, które prowadzenie gospodarstwa rolnego łączyły z zatrudnieniem poza rolnictwem. Dopiero ustawa z 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 10, poz. 53) zniosła wymóg podwójnego ubezpieczenia. 

 

Do 31 grudnia 1990 r. przez domownika rozumiało się członków rodziny rolnika i inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, jeżeli pozostawały we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem, ukończyły 16 lat, nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie innych przepisów, przy czym praca w gospodarstwie rolnym stanowiła główne źródło utrzymania (art. 2 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, tekst jedn.: Dz.U. z 1989 r. nr 24, poz. 133, ze zm).

 

Jeśli mama podlegała pod ubezpieczenie ZUS, to nie była domownikiem i okres ten nie zaliczy się jej do emerytury.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »