Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Na czym polega dziedziczenie rolnicze?

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-08-29

Na czym polega dziedziczenie rolnicze na starych zasadach? Posiadam wykształcenie rolnicze, ukończyłem zasadniczą szkołę rolniczą i mam zawód mechanik i operator maszyn rolniczych.

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Z usług serwisu korzystałam już dwukrotnie. Za każdym razem otrzymałam odpowiedź szybko. Była ona wyczerpująca i przedstawiona w sposób dla mnie jasny. Ponadto zawierała przepisy prawne dotyczące mojego problemu oraz informacje o wyrokach sądu w sprawach podobnych do mojej.
Elżbieta, nauczyciel, 62 lata
Dziekuje, jestem bardzo zadowolona z Panstwa porady. Panstwa bardzo profesjonalna obsluga, godna jest polecenia znajomym, lub rodzinie w razie potrzeby. W obecnym momencie nie mam juz pytan zwiazanych z moja sprawa, mam jednak nadzieje, iz uzyskam odpowiedź na takowe, jeżeli sie pojawią.
Teresa, 61 lat
Dziękuję. Otrzymalam wyczerpującą odpowiedź.
Alicja
Odpowiedź otrzymałem szybko i po dodatkowych pytaniach odpowiedź była wyczerpująca. Bardzo dziękuję.
Marek, 67 lat, emeryt
Sprawnie , szybko , fachowo - zdecydowanie polecam.
Robert

Określenie „dziedziczenie na starych zasadach gospodarstwa rolnego” powstało z racji znowelizowania tych zasad przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 stycznia 2001 roku (Dz. U. Nr 11, poz. 91), który stwierdza niezgodność z Konstytucją art. 1059. Zmiana ta obowiązuje od 14.02.2001 r. i wprowadza zasadę, że do zmiany otwarte spadki, w których skład wchodzi gospodarstwo rolne są dziedziczone na dotychczasowych (starych) regułach kodeksu cywilnego, zaś po tej dacie – wszyscy dziedziczą na zasadach ogólnych (wszyscy wg tych samych zasad bez wymogów z art.1059kc), bo wyrok TK pozbawiał mocy obowiązującej przepisy art.1059kc od daty wejścia w życie zmiany uwzględniającej jego niekonstytucyjność. Dlatego „stare zasady” dotyczą tych spadków, które zostały otwarte tj. spadkobierca zmarł przez 14 lutego 2001r.

W poniższym przedstawiam, jak treść tego przepisu Kodeksu cywilnego art. 1059 kształtowała się, aż do pozbawienia go mocy obowiązującej. Ma to kluczowe znaczenie, bo śmierć spadkodawcy mogła przecież nastąpić w różnych datach. Zawsze więc należy brać tę treść przepisu art. 1059, która obowiązywała w dacie śmierci spadkodawcy, który pozostawił po sobie spadek, w skład którego wchodziło gospodarstwo rolne:

Oto „stare zasady” dziedziczenia gospodarstw rolnych na przestrzeni czasowej ich obowiązywania:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

2001.02.14 zmiana Dz.U.2001.11.91, ogólne – stwierdzenie niekonstytucyjności art. 1059

„Art. 1059.

Spadkobiercy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli w chwili otwarcia spadku:

1) stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej albo

2) mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, albo

3) są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo

4) są trwale niezdolni do pracy”.

1990.10.01 zmiana Dz.U.1990.55.321, art. 1

„Art. 1059.

Spadkobiercy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli w chwili otwarcia spadku:

1) odpowiadają warunkom wymaganym dla nabycia własności nieruchomości rolnej w drodze przeniesienia własności albo stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej albo

2) są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo

mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, albo

3) są trwale niezdolni do pracy, są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo

4) są trwale niezdolni do pracy”.

1982.04.06 zmiana Dz.U.1982.11.81, art. 1

„Art. 1059.

24 Spadkobiercy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli w chwili otwarcia spadku:

§ 1.

1)Dzieci spadkodawcy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli:

odpowiadają warunkom wymaganym dla nabycia własności nieruchomości rolnej w drodze przeniesienia własności albo

1) bezpośrednio przed otwarciem spadku pracowały w tym gospodarstwie albo

2) w chwili otwarcia spadku są członkami rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pracują w gospodarstwie rolnym takiej spółdzielni, albo

3) w chwili otwarcia spadku bądź prowadzą inne indywidualne gospodarstwo rolne, bądź też pracują w gospodarstwie rolnym swoich rodziców, małżonka lub jego rodziców, albo

4) w chwili otwarcia spadku bądź są małoletnie, bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo

5) w chwili otwarcia spadku są trwale niezdolne do pracy.

§ 2.

2)Jeżeli żadne z dzieci spadkodawcy nie odpowiada jednemu z warunków przewidzianych w punktach 1, 2 lub 3 paragrafu poprzedzającego, dziedziczą z ustawy gospodarstwo te spośród nich, które mają kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego i nie później niż przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku oświadczą w sądzie lub w państwowym biurze notarialnym gotowość prowadzenia gospodarstwa należącego do spadku.

są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo

3) są trwale niezdolni do pracy”.

1971.11.04 zmiana Dz.U.1971.27.252, art. 1

„Art. 1059.

§ 1. Dzieci spadkodawcy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli:

1) bezpośrednio przed otwarciem spadku pracowały w tym gospodarstwie nieprzerwanie co najmniej od roku albo

2) w chwili otwarcia spadku są członkami rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pracują w gospodarstwie rolnym takiej spółdzielni, albo

3) w chwili otwarcia spadku bądź prowadzą inne indywidualne gospodarstwo rolne, bądź też pracują w gospodarstwie rolnym swoich rodziców, małżonka lub jego rodziców, albo

4) w chwili otwarcia spadku bądź są małoletnie, bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo

5) w chwili otwarcia spadku są trwale niezdolne do pracy.

§ 2. Jeżeli żadne z dzieci spadkodawcy nie odpowiada jednemu z warunków przewidzianych w punktach 1, 2 lub 3 paragrafu poprzedzającego, dziedziczą z ustawy gospodarstwo te spośród nich, które mają kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego i nie później niż przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku oświadczą w sądzie lub w państwowym biurze notarialnym gotowość prowadzenia gospodarstwa należącego do spadku”.

1964.05.18 tekst pierwotny Dz.U.1964.16.93

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Okres pracy w gospodarstwie przyszłych teściów

W latach 1975–1978 wykonywałem stałą pracę w gospodarstwie rolnym przyszłych teściów (ślub w 1979). W tym okresie uczęszczałem do...

Czy mam prawo do ziemi rolnej spółki?

Mąż jest wspólnikiem w spółce cywilnej dzierżawiącej ziemię od ARR. Wraz ze wspólnikiem zakupili nieruchomość rolną na współwłasność po 1/2...

Budowa domu na gruntach rolnych w świetle nowych przepisów

Posiadam 1 hektar ziemi rolnej na własność, płacę za nią podatek, nie mam wykształcenia rolniczego. Czy w tej sytuacji mam status rolnika i czy...

Renta socjalna a posiadanie ziemi

Mam 42 lata, jestem osobą niepełnosprawną, mam schorzenie kręgosłupa od dziecka, do pracy się nie nadaję. Otrzymuję rentę rodzinną po ojcu połączoną...

Niepłacenie za użytkowanie wieczyste

Dostałam pismo z urzędu gminy o zapłatę za użytkowanie wieczyste od 2006 r. do chwili obecnej, wraz z odsetkami, tj. kwota ponad 10 000...

Problemy z dzierżawą działki od nadleśnictwa

Byłem właścicielem domku letniskowego położonego na terenie lasów państwowych, z którymi miałem umowę dzierżawy gruntu na czas nieokreślony...

Podział dochodów z dzierżawy

W 2015 roku ojciec zawarł ze mną umowę darowizny działki wraz z budynkami i ustanowienie nieodpłatnej dożywotniej służebności osobistej oraz...

Praca zarobkowa w gospodarstwie a pobieranie renty strukturalnej

Co się dzieje, gdy ma miejsce wyjście na jaw okoliczności po śmierci danej osoby? Okazało się, że zmarła osoba brała rentę strukturalną i pracowała...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »