Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

KRUS a umowa-zlecenie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-10-31 • Aktualizacja: 2022-08-16

Od roku 2002 jestem właścicielem gospodarstwa rolnego również od tamtego momentu prowadzę działalność gospodarczą, a ubezpieczam się w KRUS-ie.W latach 2003–2009 podjąłem dodatkową pracę na umowę-zlecenie. Obecnie zostało wszczęte postępowanie dla wyjaśnienia zasadności podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w latach 2003–2009. Czy zgodnie z prawem podlegałem i nadal podlegam ubezpieczeniu w KRUS-ie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

KRUS a umowa-zlecenie

Umowa - zlecenie a opłacanie składek KRUS

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników „ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”.

Obecnie umowa-zlecenie powoduje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, wiec powoduje wyłączenie prawa do opłacania składek w KRUS-ie. Jednak przepis o obowiązkowym oskładkowaniu umowy-zlecenia obowiązuje dopiero od bieżącego roku.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu sprzed nowelizacji „obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu podlegały osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej były osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia”. Do 31 grudnia 2009 r. ubezpieczeniu wypadkowemu podlegały te osoby, które były objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz wykonywały pracę na podstawie wyżej wymienionych umów w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę.

Oznacza to, ze w latach 2003–2009 podlegał Pan ubezpieczeniu z tytułu umowy-zlecenia, co wyłączało podleganie ubezpieczeniu w KRUS-ie. Obecnie – jeśli nie podlega Pan ubezpieczeniu w ZUS-ie (na przykład z tytułu umowy-zlecenia) – może Pan nadal pozostawać ubezpieczony jako rolnik, ale za okres 2003–2009 niesłusznie Pan opłacał składki.

Zobacz również: Jak zgłosić do KRUS podjęcie pracy?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »