Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wstrzymać budowę na terenie o walorach przyrodniczych?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-04-08

Nie rolnik jest właścicielem 1,2 ha ziemi rolnej w gminie, w której nie mieszka. Obecnie chce pobudować budynki (zabudowa zagrodowa) – gospodarstwo z hodowlę kóz. Wiadomo, że chodzi o budowę domu rodzinnego. Przy drodze gminnej (droga polna) nie ma żadnej zabudowy, tylko pola. W odległości 100 m jest pozostałość gospodarstwa rolnego, ale bez połączenia ze wspomnianą drogą gminną, tam jest tylko droga leśna. Człowiek ten wystąpił o warunki zabudowy. W naszej gminie nie ma miejscowego planu zagospodarowania, jest tylko studium, w którym teren ten, obok roli, jest przeznaczony na zabudowę rezydencjonalną. Teren posiada walory przyrodnicze. Jak wstrzymać tę budowę?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Witam Państwa, oczywiście porada prawna okazała się przydatna i skuteczna. Już za parę dni rozpoczynamy proces przekształcania naszej spółdzielni we wspólnotę mieszkaniową. Dziękujemy za okazaną pomoc i pozdrawiam
Edward, 60 lat, emeryt straży granicznej
Bardzo serdecznie dziękuję Pani oraz osobą pomagającym w mojej sprawie. Za tak szczegółowe i dokładne wyjaśnienie problemu poparte wieloma przepisami prawa. W razie czego będę się kontaktował w przyszłości. Pozdrawiam serdecznie.
Mateusz, 35 lat, poligraf
Serdecznie dziękuję za pomoc. Jeżeli tylko będę miała jakikolwiek wątpliwości natury prawnej, na pewno skorzystam ponownie z serwisu wdzięczna za porady i wskazówki.
Renata
 Jestem zadowolony z odpowiedzi dodatkowej. 
Zbigniew, inżynier, 87 lat
Bardzo szybka i rzetelna odpowiedź. Profesjonalne podejście do klienta. Możliwość zadawania dodatkowych pytań jest niewątpliwie wielkim atutem usługi. Dziękuję za zajęcie się moją sprawą.
Emilia, 41 lat
Bardzo dobra, konkretna porada. Fachowe wyjaśnienie sytuacji przystępnym językiem. Szybkie odpowiedzi na pytania dodatkowe. Informacje, które otrzymałem były bardzo pomocne. Oparcie jakie otrzymałem w fachowej poradzie podziałało uspokajająco. Serdecznie dziękuję serwisowi i panu Panie Marcinie. Pozdrawiam.
Włodzimierz
Porada (analiza prawna) została bardzo szybko i fachowo zrealizowana, a treść przedstawionej analizy jest całkowicie jasna dla osoby niebędącej prawnikiem.
Paweł, nauczyciel akademicki, 64 lata
Szybko, wyczerpująco, kompleksowo, wraz z interpretacją DKIS. Bardzo dziękuję
Grzegorz, urzędnik, 41 lat
Szybkość odpowiedzi, cena porady, mozliwość zadawania pytań dodatkowych. 
Emilia, 30 lat, rolnik

Andrzej
Dziękuję za wyczerpujące informacje 
Elżbieta
Dziękuję za bardzo szczegółowe, rzeczowe i fachowe poradnictwo w przedłożonej sprawie. Porada Pana rzuciła nam dużo światła i jesteśmy wdzięczni.
Zbigniew, 74 lata
Zrozumiałem sprawę na tyle by zastanowić się, o przeprowadzenie postępowania spadkowego, po zmarłych rodzicach. Postraszę chociaż nikczemnika że to zrobię ,czy to zrobię to przekalkuluję na ile gra warta świeczki. Dziękuje.
Stanisław
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź . Wszystkim polecam korzystanie z EPorady24.
 
Maria
Witam. Miałam obawy co do porad internetowych ale zależało mi na czasie więc postanowiłam spróbować i nie żałuję, profesjonalne podejście do sprawy ,wszystko wyjaśnione i pomocne polecam.
Małgorzata
Bardzo obszerna i szczera do bólu opinia. Dokładnie tego co potrzebowałem. Bez owijania w bawełnę, bardzo konkretnie i obszernie. Na mały minus pytanie dodatkowe złożone jako uzupełnienie zostały pominięte.
Maciej
Dziękuję bardzo za szybkie odpowiedzi i wyczerpujące informacje dotyczące mojej sprawy.
Mirosław
Jestem zadowolona z Waszych usług, już 2-gi raz dostaję odpowiedź, która jest wyczerpująca, napisana zrozumiałym (dla nie prawnika ) językiem i w ciągu doby, Trzymacie poziom już 10 lat i oby tak dalej. 
Krystyna, inżynier, 70 lat
Wszystko jest na najwyższym poziomie
Sebastian, 44 lata, mechanik samochodowy
Bardzo wysoko oceniam współpracę z serwisem , odpowiedz prawnika była wyczerpująca i rzetelna . 
Edyta
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Rozwiała moje wątpliwości. Pomogła mi w rozwiązaniu problemu.
Anna
W ciągu niespełna godziny otrzymałem wyczerpującą odpowiedź, a to bez wychodzenia z domu i \"szukania\" prawników. .
Roman, emeryt, 72 lata
Bardzo sprawnie i na temat.
Klaudiusz
Szybka odpowiedź, która została przesłana następnego dnia, to największy atut. Muszę też przyznać, że informacje były rzetelnie i wyczerpująco przedstawione. Dla mnie to wygodna forma rozwiewania wszelkich wątpliwości prawnych towarzyszących sprawom biznesowym - nie tracę czasu a koszty akceptowalne. 
Ewa
Błyskawiczna reakcja, gotowość do niezwykle wnikliwego pochylenia się nad problemem, cierpliwe wyjaśnianie tematów trudnych dla laika, a reasumując - bardzo profesjonalna opieka nad klientem - to może zasługiwać tylko na najwyższą ocenę!
Katarzyna, 53 lata
Bardzo dziękuję - szybko i profesjonalnie.
Beata
Po raz kolejny bardzo rzetelna i wyczerpująca odpowiedz na pytania.
Przemysław
Bardzo polecam ten serwis. Odpowiedzi otrzymałam szybko i rzetelnie podparte przepisami. 
Małgorzata
Jestem bardzo zadowolona z pomocy którą uzyskałam na portalu. Odpowiedź otrzymałam w ekspresowym tempie płacąc za to niewiele ponad 80 zł. Wiadomość którą dostałam była wyczerpująca, wszystkie informacje zostały przekazane w sposób jasny i zrozumiały. Dodatkowo były umieszczone wyroki SN z przeszłości na których mogłam się oprzeć. Polecam każdemu.
Katarzyna, 29 lat
Odpowiedz wyczerpująca,ale jak to zwykle bywa rodzą się następne pytania.
Bogusław

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego, nie jest jednak aktem prawa miejscowego. Decyzja o WZ może być sprzeczna ze studium.

Nierolnik, aby pobudować cokolwiek na działce rolnej, musi ją odrolnić – czyli dokonać przeznaczenia na cele nierolne. To pierwszy argument w postępowaniu przeciwko budowie.

Nie można wydać decyzji o warunkach zabudowy, jeśli działka jest przeznaczona na cele rolne lub leśne. Jeśli jednak będzie tam zabudowa zagrodowa, to WZ mogą być wydane, bo nadal mamy do czynienia z gruntem rolnym – z pisma wynika, że tak właśnie jest. Szczerze mówiąc, na tym etapie niewiele da się zrobić, to jest tylko wszczęcie postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy.

Stosownie do przepisu § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) – wyznacza się wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek, obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków określonych w art. 61 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.) wskazuje się na zasady „dobrego sąsiedztwa”. Zgodnie z tym przepisem wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku, gdy co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.

Jeśli żadna działka nie jest zabudowana – zasadniczo nie można wydać WZ dla takiej inwestycji.

Artykuły 59-64 ust. 1 u.p.z.p. określają dokładnie procedurę postępowania, czyli czynności niezbędne do przeprowadzenia celem rozstrzygnięcia wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla wnioskowanej inwestycji. Z przepisów art. 61 ust. 1 pkt 1-5 u.p.z.p. wynika, że rozstrzygnięcie wniosku uzależnione jest przede wszystkim od łącznego spełnienia 5 następujących warunków: 1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi, jest zabudowana w taki sam sposób, jak działka objęta wnioskowaną inwestycją, tzw. warunek „dobrego sąsiedztwa”; 2. teren ma dostęp do drogi publicznej; 3. uzbrojenie terenu inwestycji (istniejące lub projektowane) jest wystarczające dla projektowanej inwestycji; 4. teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych; 5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Z punktu widzenia art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. – istotne jest, by w analizowanym obszarze występowała choćby jedna działka zabudowana w sposób pozwalający na ustalenie warunków dla przyszłego przedsięwzięcia (nowej zabudowy). Kontynuacja funkcji, o której mowa w omawianym przepisie, oznacza, że nowa zabudowa musi się mieścić w granicach zastanego w danym miejscu sposobu zagospodarowania terenu. Nowa zabudowa jest dopuszczalna o tyle, o ile można ją pogodzić z już istniejącą funkcją. Zatem warunek ten będzie spełniony wyłącznie wówczas, gdy któraś z sąsiednich działek dostępnych z tej samej drogi publicznej jest zabudowana.

Na podstawie tej delegacji ustawowej zostało wydane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588, dalej określanego jako „rozporządzenie” albo „rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r.”). Rozporządzenie to precyzuje sposób, w jaki następuje ustalenie parametrów istotnych dla postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Charakterystyczną cechą sposobu wyznaczania parametrów planowanej zabudowy jest przeprowadzenie analizy stanu zagospodarowania działek sąsiednich w obszarze analizowanym. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia, w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy właściwy organ wyznacza wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopi mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów. Natomiast zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia – warunki i wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się w decyzji o warunkach zabudowy, zawierającej część tekstową i graficzną. Wyniki analizy, o której mowa w § 3 ust. 1, zawierające część tekstową i graficzną, stanowią załącznik do decyzji o warunkach zabudowy.

W świetle zarówno art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy, jak i § 3 rozporządzenia, punktem odniesienia dla ustalenia warunków zabudowy (dla realizacji zasady dobrego sąsiedztwa) może być jedynie zabudowana działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, a nie jakakolwiek działka położona przy takiej drodze. Jakkolwiek ani ustawa, ani rozporządzenie nie zawiera definicji pojęcia działki „sąsiedniej”, to niewątpliwie istotne wytyczne dla wykładni tego pojęcia (pomijając jego potoczne rozumienie) zawiera, zdaniem Sądu, treść § 3 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którą co do zasady punktem odniesienia dla ustalenia odległości takiej działki od działki objętej ustaleniem warunków jest trzykrotna szerokość frontu tej drugiej działki, nie mniej jednak niż 50 m. Wielkość obszaru analizowanego powinna zatem co do zasady nawiązywać do tych wielkości. Oczywiście, skoro są to wielkości minimalne, to nie jest wykluczone ich przekroczenie. Niemniej jednak nie może to być przekroczenie dowolne, niczym nieuzasadnione. Przekroczenie to i jego wielkość powinno bowiem być uzasadnione istniejącym wokół działki objętej postępowaniem zagospodarowaniem terenu, jego szczególnymi cechami i istniejącym na obszarze analizowanym ładzie przestrzennym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy. Jak wynika z orzecznictwa sądów, jedynym motywem znacznego rozszerzenia obszaru analizowanego nie może być, tak jak domaga się tego skarżąca, znalezienie na tym obszarze terenu zabudowanego w sposób odpowiadający zasadzie dobrego sąsiedztwa, wynikającej z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy (np. wyrok WSA w Krakowie z dnia 10 grudnia 2013 r. sygn. akt II SA/Kr 610/13, LEX nr 1493109).

W świetle § 3 ust. 2 rozporządzenia obszar analizowany ma być wyznaczony w taki sposób, aby od granicy do granicy obszaru analizowanego, odległość nie była mniejsza niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy – nie mniej jednak niż 50 metrów. Obszar analizowany winien stanowić minimum trzykrotną szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, a jeśli organ zdecyduje się na wyznaczenie obszaru większego niż wskazane minimum – co jest prawnie dopuszczalne – to z części tekstowej i graficznej analizy powinna jednoznacznie wynikać przyjęta przez organ wielokrotność tego minimum i przyczyny, które przemawiały w danej sprawie za przyjęciem takiej wielkości obszaru analizowanego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2012 r. II OSK 1492/11 LEX nr 1367298).

Powyżej zostały podane argumenty do zaskarżenia warunków zabudowy dla stron postępowania, proszę przeanalizować stan faktyczny w kontekście tych przepisów. Jeśli na terenie są jakieś chronione zwierzęta, a inwestycja im może zagrażać, proszę zawiadomić ochronę środowiska, wskazując, że inwestycja wymaga konsultacji z organem ochrony środowiska.

Dodam jeszcze, że żaden przepis nie wymaga, aby osoba występująca o pozwolenie na budowę czy o warunki zabudowy mieszkała 5 lat w danej gminie. Wójt musi wszcząć postępowanie na wniosek strony. Takie ma obowiązki. Osoba posiadająca 1 ha ziemi rolnej już jest rolnikiem i nie musi mieszkać w danej gminie, aby zbudować na działce dom, w którym chce zamieszkać.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Rozpoczęcie hodowli zwierząt nie będąc rolnikiem


Syn jest współwłaściciel nieruchomości rolnej zabudowanej (nie jest rolnikiem – dostał nieruchomość od dziadka). Chcę na tej nieruchomości rozpocząć hodowlę zwierząt niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. Nie jestem rolnikiem. Czy mogę prowadzić tę hodowlę jako rolnik, czy muszę zarejestrować działalność lub jakie warunki muszę spełnić, by być rolnikiem?

Zaliczenie do stażu pracy w gospodarstwie rolnym matki


Pracodawca w zakładzie pracy dolicza pracę w gospodarstwie matki do stażu, ale w moim przypadku ma wątpliwości. Jestem osobą urodzoną w 1986 r. Interesuje mnie zaliczenie stażu pracy w okresie od 2002 r. do 2006r. W tym okresie przebywałam w miejscu zamieszkania, nie byłam w internacie. Starostwo powiatowe wystawiło następujące zaświadczenie: „jako właściciele gospodarstwa rolnego figurowali X i Y (rodzice), w drodze dziedziczenia po zmarłym X od 2000 r. gospodarstwo to nabyli: żona 5/8 cz. oraz 4 dzieci po 3/32 cz. każde z nich”. Stan taki trwa nadal. Czy posiadanie przeze mnie części gospodarstwa 0,5 ha wyklucza mnie do zaliczenia mi pracy w gospodarstwie rolnym matki (ponad 3 ha)?

Zakup maszyny rolniczej od płatnika podatku VAT


Chcę zakupić maszynę rolniczą. Sprzedający poinformował mnie, że sprzęt jest zajęty przez prokuraturę. Dziś sprzedający otrzymał telefon od swojego adwokata, że może sprzedać sprzęt za kwotę, którą z nim ustaliłem. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT, powiedział, że muszę podatek VAT wpłacić na konto urzędu skarbowego, a pozostałą kwotę na inne konto (ma się dowiedzieć, jakie). Jak legalnie mogę kupić ten sprzęt, żeby potem mi go nie odebrali i czego mam wymagać od sprzedającego? Na pewno umowa kupna–sprzedaży lub faktura będzie potrzebna. Sprzedający nie może przyjąć ode mnie pieniędzy. Czy będzie bezpiecznie dla mnie, jak je przy nim wpłacę w banku na konto urzędu skarbowego? Co muszę kolejno zrobić w takiej sytuacji?

Zwrot nienależnie pobranej renty strukturalnej


Od 10 lat pobierałem rentę strukturalną. Nie mogąc się utrzymać, przez ostatnie trzy lata podjąłem pracę na pół etatu za przysłowiowe marne grosze. I teraz przyszło mi zawiadomienie w sprawie zwrotu nienależnie pobranej renty strukturalnej za ten okres, w którym pracowałem. Czy rzeczywiście muszę zwrócić rentę?

Doliczenie do stażu dojeżdżania do szkoły i pracy w gospodarstwie rodziców


Czy do stażu pracy może być doliczony okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców od 16. roku życia do dnia rozpoczęcia pierwszej pracy, tj. w latach 19751981, jeżeli do objęcia gospodarstwa doszło w sposób pośredni? Cały ten czas mieszkałem z rodzicami i dojeżdżałem do szkoły ponadpodstawowej niedaleko miejsca zamieszkania. W roku 2008 rodzice przekazali gospodarstwo rolne bratu. W roku 2014 brat przekazał mi część gospodarstwa (2,7 ha), którego do chwili obecnej jestem właścicielem i użytkownikiem. Jestem w stanie udokumentować tę pracę zeznaniami świadków. Jestem pracownikiem samorządowym.Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »