Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Hodowla kur a składki KRUS

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2019-05-15

Jestem rolnikiem, który prowadzi działy specjalne, do tego prowadzę działalność gospodarczą, a dokładnie hodowlę kur, gdzie produkuję jajka konsumpcyjne. Płacę KRUS i kasę chorych z działów specjalnych, a okazało się, że trzeba płacić kolejną składkę od działalności. KRUS zauważył to teraz, po 16 latach. Co mam robić?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Z usług serwisu korzystałam już dwukrotnie. Za każdym razem otrzymałam odpowiedź szybko. Była ona wyczerpująca i przedstawiona w sposób dla mnie jasny. Ponadto zawierała przepisy prawne dotyczące mojego problemu oraz informacje o wyrokach sądu w sprawach podobnych do mojej.
Elżbieta, nauczyciel, 62 lata
Dziekuje, jestem bardzo zadowolona z Panstwa porady. Panstwa bardzo profesjonalna obsluga, godna jest polecenia znajomym, lub rodzinie w razie potrzeby. W obecnym momencie nie mam juz pytan zwiazanych z moja sprawa, mam jednak nadzieje, iz uzyskam odpowiedź na takowe, jeżeli sie pojawią.
Teresa, 61 lat
Dziękuję. Otrzymalam wyczerpującą odpowiedź.
Alicja
Odpowiedź otrzymałem szybko i po dodatkowych pytaniach odpowiedź była wyczerpująca. Bardzo dziękuję.
Marek, 67 lat, emeryt
Sprawnie , szybko , fachowo - zdecydowanie polecam.
Robert

Po pierwsze. Z tego co Pan pisze, wynika, iż KRUS dopatrzył się iż od 16 lat powinien Pan odprowadzać składkę ubezpieczeniową do ZUS-u. Najprawdopodobniej okazało się, iż przestał Pan spełniać któryś z ustawowych warunków pozwalających rozliczać się z działalności gospodarczej w KRUS-ie.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, art. 5a ust. 1, „rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

1) złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;

2) jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty określonej (w tym roku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2018 r. jest to kwota 3376 zł)”.

Co bardzo istotne, do rozliczenia kwoty ubezpieczenia może wezwać Pana ZUS, nie zaś KRUS, bowiem to w ZUS-ie muszą wyliczyć istnienie zobowiązania oraz jego wartość. Dopóki takiego wezwania Pan nie ma, nie ma powodu do zmartwienia. Istotne jednak jest, by podjechał Pan do ZUS-u i dowiedział się, dlaczego zaległość jest taka duża i jak obecnie ma się Pan rozliczać, by zminimalizować ewentualne narastanie zadłużenia w ZUS-ie.

W momencie, gdy do zapłaty składki wezwie Pana ZUS, może Pan uniknąć zapłaty całości składek, o których mówi obecnie KRUS, może Pan skorzystać z dobrodziejstwa tzw. przedawnienia. Ponieważ jednak Pańskie zadłużenie dotyczy okresu liczonego od roku 2000, to spojrzeć trzeba w kwestii przedawnienia w przepisy intertemporalne, dotyczące przedawnienia należności wymagalnych przed wejściem aktualnie obowiązującej ustawy w życie.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378) wprowadzono 5-letni okres przedawnienia należności z tytułu składek wobec ZUS-u. Komentowany przepis w nowym brzmieniu znajduje zastosowanie do terminów przedawnienia, których bieg rozpoczął się przed 1 stycznia 2012 roku, z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku bieg przedawnienia będzie liczony od dnia 1 stycznia 2012 roku. Jednakże jeżeli przedawnienie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r. miało nastąpić wcześniej – zgodnie z brzmieniem wcześniejszych przepisów  wówczas jego upływ nastąpi z upływem tego wcześniejszego terminu. Co do reszty składek możliwe będzie jego rozłożenie na raty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zawieszenie świadczenia emerytalnego z KRUS

Mam problem dotyczący zawieszenia świadczenia emerytalnego z KRUS. Jestem emerytką na wcześniejszej emeryturze z KRUS. Po rozwodzie i podziale...

Pobieranie emerytury z KRUS i wydzierżawienie ziemi synowi

Mam 78 lat, pobieram emeryturę z KRUS; ze względu na posiadanie gospodarstwa KRUS potrąca 100% składki z budżetu. Mąż (lat 81) ma emeryturę...

Ubezpieczenie wsteczne w KRUS

Od ponad 10 lat pracuję za granicą. Posiadam kartę EKUZ. 3 lata temu leczyłem się w Polsce i ostatnio otrzymałem z NFZ wezwanie do zapłaty za...

Czy mama powinna podlegać pod ubezpieczenie społeczne rolników?

Rodzice od prawie 50 lat są współwłaścicielami gospodarstwa rolnego (7 ha). Ojciec przez ten cały czas pracował na umowę o pracę, a teraz pobiera...

Renta rolnicza z KRUS

Mój teść zmarł 6 lat temu. Całe życie był rolnikiem. Teściowa ma obecnie 53 lata. Czy ma prawo się starać o rentę rolniczą z KRUS?

Domownik w gospodarstwie a praca za granicą

W KRUS-ie jestem od 2004 jako domownik w gospodarstwie teściów. Od 2005 czasami pracuje za granicą w UE. Czas pracy jest różny, czasami 10 miesięcy,...

Odwołanie w sprawie zaliczenia lat pracy w gospodarstwie

Moja mama pracowała w gospodarstwie u swoich rodziców od 16. roku życia, tj. od 1975 r. do 1988 r., ale w 1980 r. podjęła pracę na pół etatu i była...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »