Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Hodowla kur a składki KRUS

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2019-05-15

Jestem rolnikiem, który prowadzi działy specjalne, do tego prowadzę działalność gospodarczą, a dokładnie hodowlę kur, gdzie produkuję jajka konsumpcyjne. Płacę KRUS i kasę chorych z działów specjalnych, a okazało się, że trzeba płacić kolejną składkę od działalności. KRUS zauważył to teraz, po 16 latach. Co mam robić?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria

Po pierwsze. Z tego co Pan pisze, wynika, iż KRUS dopatrzył się iż od 16 lat powinien Pan odprowadzać składkę ubezpieczeniową do ZUS-u. Najprawdopodobniej okazało się, iż przestał Pan spełniać któryś z ustawowych warunków pozwalających rozliczać się z działalności gospodarczej w KRUS-ie.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, art. 5a ust. 1, „rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

1) złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;

2) jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty określonej (w tym roku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2018 r. jest to kwota 3376 zł)”.

Co bardzo istotne, do rozliczenia kwoty ubezpieczenia może wezwać Pana ZUS, nie zaś KRUS, bowiem to w ZUS-ie muszą wyliczyć istnienie zobowiązania oraz jego wartość. Dopóki takiego wezwania Pan nie ma, nie ma powodu do zmartwienia. Istotne jednak jest, by podjechał Pan do ZUS-u i dowiedział się, dlaczego zaległość jest taka duża i jak obecnie ma się Pan rozliczać, by zminimalizować ewentualne narastanie zadłużenia w ZUS-ie.

W momencie, gdy do zapłaty składki wezwie Pana ZUS, może Pan uniknąć zapłaty całości składek, o których mówi obecnie KRUS, może Pan skorzystać z dobrodziejstwa tzw. przedawnienia. Ponieważ jednak Pańskie zadłużenie dotyczy okresu liczonego od roku 2000, to spojrzeć trzeba w kwestii przedawnienia w przepisy intertemporalne, dotyczące przedawnienia należności wymagalnych przed wejściem aktualnie obowiązującej ustawy w życie.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378) wprowadzono 5-letni okres przedawnienia należności z tytułu składek wobec ZUS-u. Komentowany przepis w nowym brzmieniu znajduje zastosowanie do terminów przedawnienia, których bieg rozpoczął się przed 1 stycznia 2012 roku, z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku bieg przedawnienia będzie liczony od dnia 1 stycznia 2012 roku. Jednakże jeżeli przedawnienie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r. miało nastąpić wcześniej – zgodnie z brzmieniem wcześniejszych przepisów  wówczas jego upływ nastąpi z upływem tego wcześniejszego terminu. Co do reszty składek możliwe będzie jego rozłożenie na raty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »