Kategoria: Spadkobranie i podział gospodarstw

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gospodarstwo od rodziców dla córki podczas małżeństwa a rozwód

Anna Sufin • Opublikowane: 2019-03-20

Rodzice zapisali córce podczas małżeństwa, mojej siostrze gospodarstwo wraz z budynkiem jako dożywocie z art. 908 K.c. Po paru latach rozwiodła się z mężem i mąż jej zagroził, że jej odbierze majątek, ponieważ to on najwięcej robił w gospodarstwie. W tym samym czasie zmarła mama. Żeby byłemu mężowi nie oddać gospodarstwa, adwokat poradził, żebyśmy po śmierci mamy zrobili podział spadku. Odbyła się sprawa w sądzie o podział majątku po mamie i w postanowieniu jest napisane, że majątek został podzielony między rodzeństwo i tatę po 1/4 części. Mając postanowienie sądu, złożyliśmy do urzędu skarbowego stosowne dokumenty o przyjęcie spadku. Jak się dowiedział były mąż siostry, że taka rozprawa się odbyła, to odpuścił i poprosił siostrę, że mu wydzierżawiła 3 ha sadu i przechowalnię na 10 lat. Siostra się zgodziła. Spisała notarialnie dzierżawę za użytkowanie odpłatne. Dzierżawę wpisała do ksiąg wieczystych, ale postanowienia z sądu o podziale majątku nie wpisała, bo powiedziała, że to nie ma żadnego znaczenia i jest to nie ważne. Czy ma rację? Czy nie jest tak, że postanowienie sądu powinno być wpisane do ksiąg wieczystych, a dzierżawę były szwagier powinien spisać z nami wszystkimi? Teraz w tym roku zmarł tata. Czy my nie powinniśmy zrobić podział majątku po tacie a potem, się zrzec majątku na rzecz siostry?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Na mocy art. 908 Kodeksu cywilnego (K.c.): „jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”.

Umową dożywocia własność nieruchomości (gospodarstwa z budynkiem) przeszła na siostrę jeszcze za życia rodziców, tj. z momentem podpisania umowy. Majątek stał się zatem wyłączną własnością siostry. Przejście własności zostało wpisane do ksiąg wieczystych (na podstawie wniosku sporządzonego przy zawieraniu umowy u notariusza). W księgach wieczystych siostra prawidłowo figuruje jako jedyny właściciel nieruchomości.

Siostra jako właściciel może nieruchomością rozporządzać, tj. sprzedać ją, obciążyć hipoteką, oddać w dzierżawę . Na mocy art. 140 w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Siostra mogła zatem samodzielnie, bez zgody Państwa, podpisać umowę dzierżawy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Sąd wieczystoksięgowy dla wpisu roszczenia z tytułu umowy dzierżawy do KW zbada, czy siostra i tylko ona wyraziła zgodę na wpis roszczenia do KW (art. 32 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

Państwo nie są właścicielami nieruchomości i nie mają do niej żadnych praw. Nieruchomość ta nie wchodziła w skład spadku, bowiem w skład spadku wchodzą prawa i obowiązku przynależne zmarłemu w chwili śmierci (art. 922 K.c.). Nie może w drodze spadkobrania przejść własność nieruchomości, która w chwili śmierci nie należała do spadkodawcy.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po mamie dotyczy tylko przedmiotów spadkowych, tj. przedmiotów, które były własnością mamy w chwili śmierci. Taką własnością nie było gospodarstwo z budynkiem, bo ono już wtedy było własnością siostry. Tym samym postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku nie odnosi się do gospodarstwa rolnego z budynkiem i rację ma siostra, że nie ma podstaw, by złożyć je do księgi wieczystej nieruchomości. W księdze podaje się prawa do nieruchomości, Państwo tym postanowieniem takiego prawa nie nabyli, stąd jego zgłoszenie nie tylko nie jest istotne, ale nawet nie mogłoby nastąpić, bo sąd nie mógłby z niego wyciągnąć żadnych konsekwencji.

Podobnie przeprowadzenie postępowania spadkowego po tacie nie będzie miało żadnego znaczenia dla własności nieruchomości, która została jeszcze przez śmiercią rodziców przepisana siostrze.

Tu opisuję tylko kwestię związaną z tą konkretną nieruchomością, która została siostrze przepisana – tak do co wpisu do KW, jak i możliwości dzierżawy. Być może rodzice byli właścicielami jeszcze innych dóbr, które weszły w skład spadku i co do których warto uregulować stan prawny i wpisać Państwa własność do ksiąg wieczystych. Na pewno jednak takie czynności nie dotyczą już nieruchomości, która została ujęta w umowie dożywocia jako ta, która przechodzi na własność siostry.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »