Kategoria: Spadkobranie i podział gospodarstw

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gospodarstwo od rodziców dla córki podczas małżeństwa a rozwód

Anna Sufin • Opublikowane: 2019-03-20

Rodzice zapisali córce podczas małżeństwa, mojej siostrze gospodarstwo wraz z budynkiem jako dożywocie z art. 908 K.c. Po paru latach rozwiodła się z mężem i mąż jej zagroził, że jej odbierze majątek, ponieważ to on najwięcej robił w gospodarstwie. W tym samym czasie zmarła mama. Żeby byłemu mężowi nie oddać gospodarstwa, adwokat poradził, żebyśmy po śmierci mamy zrobili podział spadku. Odbyła się sprawa w sądzie o podział majątku po mamie i w postanowieniu jest napisane, że majątek został podzielony między rodzeństwo i tatę po 1/4 części. Mając postanowienie sądu, złożyliśmy do urzędu skarbowego stosowne dokumenty o przyjęcie spadku. Jak się dowiedział były mąż siostry, że taka rozprawa się odbyła, to odpuścił i poprosił siostrę, że mu wydzierżawiła 3 ha sadu i przechowalnię na 10 lat. Siostra się zgodziła. Spisała notarialnie dzierżawę za użytkowanie odpłatne. Dzierżawę wpisała do ksiąg wieczystych, ale postanowienia z sądu o podziale majątku nie wpisała, bo powiedziała, że to nie ma żadnego znaczenia i jest to nie ważne. Czy ma rację? Czy nie jest tak, że postanowienie sądu powinno być wpisane do ksiąg wieczystych, a dzierżawę były szwagier powinien spisać z nami wszystkimi? Teraz w tym roku zmarł tata. Czy my nie powinniśmy zrobić podział majątku po tacie a potem, się zrzec majątku na rzecz siostry?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt
Jestem zadowolona z porady prawnej dziękuję i na pewno polecę ją znajomym
Krystyna
Dzień dobry, jestem pod wielkim wrażeniem wykonanej pracy, a Państwo jesteście perfekcjonistami w tym, co robicie :-). Bardzo dziękuję za wyczerpujące informacje - wszystko jest już dla mnie jasne i wiem, co robić dalej. Jestem 100% pewna, że jeszcze nieraz w razie wątpliwości prawnych zwrócę się właśnie do serwisu eporady24.pl i polecę innym. 
Katarzyna, freelancer specjalista

Na mocy art. 908 Kodeksu cywilnego (K.c.): „jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”.

Umową dożywocia własność nieruchomości (gospodarstwa z budynkiem) przeszła na siostrę jeszcze za życia rodziców, tj. z momentem podpisania umowy. Majątek stał się zatem wyłączną własnością siostry. Przejście własności zostało wpisane do ksiąg wieczystych (na podstawie wniosku sporządzonego przy zawieraniu umowy u notariusza). W księgach wieczystych siostra prawidłowo figuruje jako jedyny właściciel nieruchomości.

Siostra jako właściciel może nieruchomością rozporządzać, tj. sprzedać ją, obciążyć hipoteką, oddać w dzierżawę . Na mocy art. 140 w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Siostra mogła zatem samodzielnie, bez zgody Państwa, podpisać umowę dzierżawy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Sąd wieczystoksięgowy dla wpisu roszczenia z tytułu umowy dzierżawy do KW zbada, czy siostra i tylko ona wyraziła zgodę na wpis roszczenia do KW (art. 32 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

Państwo nie są właścicielami nieruchomości i nie mają do niej żadnych praw. Nieruchomość ta nie wchodziła w skład spadku, bowiem w skład spadku wchodzą prawa i obowiązku przynależne zmarłemu w chwili śmierci (art. 922 K.c.). Nie może w drodze spadkobrania przejść własność nieruchomości, która w chwili śmierci nie należała do spadkodawcy.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po mamie dotyczy tylko przedmiotów spadkowych, tj. przedmiotów, które były własnością mamy w chwili śmierci. Taką własnością nie było gospodarstwo z budynkiem, bo ono już wtedy było własnością siostry. Tym samym postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku nie odnosi się do gospodarstwa rolnego z budynkiem i rację ma siostra, że nie ma podstaw, by złożyć je do księgi wieczystej nieruchomości. W księdze podaje się prawa do nieruchomości, Państwo tym postanowieniem takiego prawa nie nabyli, stąd jego zgłoszenie nie tylko nie jest istotne, ale nawet nie mogłoby nastąpić, bo sąd nie mógłby z niego wyciągnąć żadnych konsekwencji.

Podobnie przeprowadzenie postępowania spadkowego po tacie nie będzie miało żadnego znaczenia dla własności nieruchomości, która została jeszcze przez śmiercią rodziców przepisana siostrze.

Tu opisuję tylko kwestię związaną z tą konkretną nieruchomością, która została siostrze przepisana – tak do co wpisu do KW, jak i możliwości dzierżawy. Być może rodzice byli właścicielami jeszcze innych dóbr, które weszły w skład spadku i co do których warto uregulować stan prawny i wpisać Państwa własność do ksiąg wieczystych. Na pewno jednak takie czynności nie dotyczą już nieruchomości, która została ujęta w umowie dożywocia jako ta, która przechodzi na własność siostry.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »