Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Emerytura rolnicza współwłaściciela gospodarstwa

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2016-11-14 • Aktualizacja: 2022-08-06

Mama chce przejść na wcześniejszą emeryturę rolniczą. Jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego wraz z tatą. Tata jest rolnikiem i nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego. Czy mama musi zrzec się gospodarstwa, przepisując notarialnie swoją część na tatę? Czy nie wystarczy sporządzenie umowy dzierżawy na odpowiedni okres?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura rolnicza współwłaściciela gospodarstwa

Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowią wyraźnie w art. 19 ust. 2, że „emerytura rolnicza przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat

3) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej”.

Są tu wymienione warunki, które uprawniają do wcześniejszej emerytury rolniczej. Do wyjaśnienia zawsze jest pojęcie „zaprzestania działalności rolniczej”. W tym zakresie także ustawa podaje konkretne wskazówki. W art. 28 ust. 3 ustawa stanowi, że wypłata emerytury i renty ulega zawieszeniu w całości, jeżeli emeryt lub rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Zatem także tu używa się tego pojęcia. W tym przypadku, ustawa w ustępie 4 artykułu 28, wskazuje szczegółowo, kiedy można mówić o zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej. Uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając:

„1) gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej:

  1. małżonkiem emeryta lub rencisty,
  2. jego zstępnym lub pasierbem,
  3. osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4. małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c;

2) gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych;

3) gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia;

4) własności (udziału we współwłasności) nieustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka”.

Jak Pani widzi, nie wystarczy, że mama przepisze swoją część na tatę. Współmałżonek nie może mieć także swoich gruntów rolnych. Wyjściem byłoby wydzierżawienie gruntów, ale całkiem poza rodzinę. Ani osoba ubiegająca się o rentę, ani jej współmałżonek nie mogą posiadać gospodarstwa rolnego, aby mówić o spełnieniu przesłanek do uzyskania wcześniejszej emerytury rolniczej.

Zobacz również: Ile ziemi może sobie zostawić rolnik na emeryturze?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »