Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Emeryci jako właściciele gruntów rolnych bez osiągania dochodów z gospodarstwa

Michał Berliński • Opublikowane: 2020-03-23 • Aktualizacja: 2022-08-09

Mój mąż jest właścicielem, a ja współwłaścicielem gruntów rolnych, ale nie prowadzimy działalności produkcyjnej i zarobkowej, czyli nie osiągamy dochodu z posiadanych gruntów. Oboje z mężem jesteśmy emerytami. Mąż pobiera emeryturę z ZUS-u, ja natomiast mam z KRUS-u i zawieszoną. Czy słusznie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emeryci jako właściciele gruntów rolnych bez osiągania dochodów z gospodarstwa

Zaprzestanie działalności rolniczej warunkiem otrzymania emerytury rolniczej

Pani musi zaprzestać tzw. działalności rolniczej, aby móc otrzymać emeryturę rolniczą. Wskazać jednak należy, że nie chodzi tylko o zaprzestanie działalności, spełnić trzeba również inne warunki. Przede wszystkim jako przyszły już emeryt lub rencista musi Pani zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej, a stanie się to wtedy, gdy zarówno Pani, jak i małżonek (jeśli żyje) nie będziecie właścicielem (a nawet współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego produkcji rolnej, nie uwzględniając:

 • gruntów wydzierżawionych na podstawie pisemnej umowy zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej:
  1. małżonkiem emeryta lub rencisty,
  2. jego zstępnym (dzieckiem, wnukiem) lub pasierbem,
  3. osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c,
 • gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych,
 • gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
 • własności (udziału we współwłasności) nieustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka.

Dlatego aby spełniła Pani warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, musi przenieść własność i posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę, np. swoje dzieci.

Zobacz również: Fikcyjna dzierżawa ziemi

Formy przeniesienie własności gospodarstwa rolnego

Najczęściej spotykanymi formami przeniesienia własności gospodarstwa rolnego są:

 • umowa darowizny – w tej formie właściciel gospodarstwa rolnego przenosi nieodpłatnie na rzecz obdarowanego własność i posiadanie gospodarstwa rolnego,
 • umowa o dożywocie – umową taką właściciel gospodarstwa rolnego przenosi nieodpłatnie własność gospodarstwa rolnego i zapewnia sobie pomoc i opiekę (dożywotnie utrzymanie) od osoby, która przejmuje własność gospodarstwa rolnego,
 • umowa sprzedaży – umową taką właściciel gospodarstwa rolnego przenosi własność gospodarstwa rolnego na rzecz nowego właściciela, a ten przyjmuje to gospodarstwo za umowną cenę.

Umowa dzierżawy – wybór optymalny

Najlepszą opcją jest umowa dzierżawy. Umową dzierżawy właściciel gospodarstwa rolnego nie wyzbywa się własności gospodarstwa rolnego, tylko oddaje posiadanie gospodarstwa drugiej osobie na określony czas. W związku z tym umowa dzierżawy nie musi mieć formy aktu notarialnego, natomiast dla celów ubezpieczenia społecznego rolników powinna mieć formę pisemną. Umowa dzierżawy, aby wywarła skutek prawny, musi być ponadto zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków. Fakt zgłoszenia do ewidencji gruntów i budynków powinien być odnotowany na umowie i potwierdzony przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego ewidencję.

Faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności rolnej

Dlatego podsumowując, aby faktycznie zaprzestać prowadzenia tej działalności i uzyskać większą emeryturę, można tę nieruchomość darować komuś z rodziny lub sprzedać i zgłosić to w KRUS-ie. Może również tę nieruchomość wydzierżawić, tylko w przypadku dokonania dzierżawy osobom najbliższym konieczne jest również oświadczenie na piśmie, iż zaprzestała Pani wykonywania działalności rolniczej. W KRUS-ie następnie należy złożyć wniosek o przyznanie pełnej emerytury, dołączając umowę dzierżawy, potwierdzenie jej zgłoszenia do wydziału geodezji oraz wspomniane wyżej oświadczenie. Dzierżawa musi być odpłatna – nie ma jednak w przepisach wskazanej kwoty.

Zobacz również: Renta z ZUS a posiadanie gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania działalności rolniczej

Istnieje również opcja złożenia oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania działalności rolniczej bez dokonywania żadnych zmian w przedmiocie własności, jednakże należy wskazać, że nie zawsze KRUS uzna takie oświadczenie i często sprawy kończą się w Sądzie. Sąd Apelacyjny w Łodzi z 20 maja 2015 r. (sygn. akt III AUa 1021/14) orzekł, „iż wypłata części uzupełniającej świadczenia rolnika, który będąc właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego faktycznie nie prowadzi w nim działalności rolniczej, nie ulega zawieszeniu. Tym samym własność lub posiadanie gospodarstwa rolnego nie może mieć wpływu na wysokość pobieranych świadczeń. Właściciel lub posiadacz gospodarstwa rolnego może, dla uniknięcia zawieszenia wypłaty świadczeń, wykazywać, że gospodarstwa rolnego nie prowadzi, czyli że po jego stronie nie dochodzi do realizacji przesłanki opisanej w art. 28 ust. 1 ustawy”. W tym przypadku jednak nie ma gwarancji, że sprawa nie skończy się w sądzie.

Zobacz również: Zaległe składki KRUS przedawnienie

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »