Kategoria: Obrót ziemią

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podpisanie z gminą umowy dzierżawy działki rolnej

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2018-10-22

Podpisałam z gminą umowę dzierżawy na działkę rolną. Należała ona do osoby, która nie pozostawiła spadkobierców. Jednak gmina nie ma żadnej decyzji z sądu o ustanowienie jej właścicielem (ponieważ nikt jak do tej pory tym się nie zajął). Czy po ustaleniu i decyzji sądu, iż gmina jest prawowitym właścicielem gruntu, moja umowa dzierżawy będzie miała moc prawną od dnia wydania decyzji przez sąd, czy od daty wcześniejszego jej zawarcia? Głównie chodzi mi o to, czy wymagany okres trzyletniej dzierżawy (do prawa pierwokupu) liczył się będzie od dnia wydania decyzji przez sąd, czy też od dnia wcześniejszego podpisania umowy z gminą?

Maciej Podgórski

»Wybrane opinie klientów

Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria

Gdy gmina sprzedaje nieruchomość rolną, dzierżawca tej nieruchomości ma prawo pierwokupu, jeżeli umowę dzierżawy zawarto w formie pisemnej z datą pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty, oraz jeżeli nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego „w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli:

1) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty, oraz

2) nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy”.

Czynność prawna ma datę pewną w razie urzędowego poświadczenia daty (przez notariusza), jak również w razie stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym - od daty dokumentu urzędowego oraz w razie umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza – od daty wzmianki (art. 81 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny).

Według art. 5 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego „za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1) prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz

2) w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha”.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 lipca 2011 roku (syn. akt II OSK 1096/10) stwierdził, że z przepisów kodeksu cywilnego o dzierżawie wynika, że wydzierżawiający nie musi być właścicielem przedmiotu dzierżawy lub osobą, której przysługuje do przedmiotu dzierżawy jakiekolwiek prawo (w tym prawo rzeczowe). Wydzierżawiający powinien władać rzeczą i zapewnić dzierżawcy możliwość korzystania i czerpania pożytków z prawa dzierżawy. 

Aneta Suchoń w opublikowanym w czasopiśmie „Rejent” artykule „Prawne aspekty nabywania własności nieruchomości rolnych oddanych w dzierżawę” wskazała, że ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego odnosi się do nieruchomości rolnych tzw. prywatnych oraz do samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 1 a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego „przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) nieruchomości rolnych:

a) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w  ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491),

b) o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha,

c) będących drogami wewnętrznymi”.

Wydaje się więc, że wspomniany przez Panią 3-letni okres liczył się będzie od zawarcia umowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »