Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działka rolna jako środek trwały firmy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-12-25

Prowadzę działalność gospodarczą oraz posiadam gospodarstwo rolne. W drodze zamiany nabyłem użytkowanie wieczyste dwóch działek. Działka nr 1 na powiększenie mojego gospodarstwa, a nr 2 miałaby być środkiem trwałym mojej firmy (mam umowę użyczenia). Na obie działki mam przedwstępną umowę kupna. Czy mogę ująć tę drugą w środki trwałe? Jaką fakturę powinienem dostać i czy stowarzyszenie może ją wystawić?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt
Jestem zadowolona z porady prawnej dziękuję i na pewno polecę ją znajomym
Krystyna
Dzień dobry, jestem pod wielkim wrażeniem wykonanej pracy, a Państwo jesteście perfekcjonistami w tym, co robicie :-). Bardzo dziękuję za wyczerpujące informacje - wszystko jest już dla mnie jasne i wiem, co robić dalej. Jestem 100% pewna, że jeszcze nieraz w razie wątpliwości prawnych zwrócę się właśnie do serwisu eporady24.pl i polecę innym. 
Katarzyna, freelancer specjalista

Na chwilę obecną nie ma Pan własności nieruchomości nr 2, a jedynie umowę użyczenia. Użyczenie jest to umowa uregulowana w art. 710–719 Kodeksu cywilnego. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowa ta zbliżona jest do umowy najmu pod względem podobieństwa świadczeń użyczającego i wynajmującego, zaś do umowy darowizny pod względem jej nieodpłatności. Od umowy najmu umowa użyczenia różni się natomiast tym, że nie jest ona, jak wskazano wyżej odpłatna, od umowy darowizny zaś tym, że świadczenie użyczającego nie odbywa się kosztem jego majątku (rzecz użyczona nadal pozostaje w majątku tej osoby). Umowa użyczenia jest umową realną, co oznacza, że dochodzi do skutku przez wydanie rzeczy biorącemu w używanie. Na biorącym do używania ciążą zwykłe koszty utrzymania rzeczy.

 

Nieruchomość może zostać zaliczona do środków trwałych, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • stanowi ona własność lub współwłasność podatnika,
    została nabyta lub wytworzony we własnym zakresie,
    jest kompletna i zdatna do użytku w dniu przyjęcia do używania,
    przewidywany okres jej używania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jest dłuższy niż rok (decyzja w tym względzie należy do podatnika),
    jest wykorzystywana przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo został oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, o której mowa w art. 23b ww. ustawy.

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Może Pan nabyć nieruchomość jako osoba fizyczna i wprowadzić ją do ewidencji środków trwałych W myśl art. 22n ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składniki majątku wprowadza się do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.

 
Zgodnie z art. 158 umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zgodnie z art. 73 § 2 jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Czynność prawna nieważna z powodu niezachowania wymaganej przez ustawę formy wywołuje często nie zamierzone skutki, np. obowiązek zwrotu świadczeń wzajemnych, prawo zatrzymania (art. 496, 497), i dlatego nie może być w takich przypadkach uważana za czynność niebyłą, w znaczeniu nigdy niedokonanej (łac. non existens, nihil actum). Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta bez zachowania formy szczególnej aktu notarialnego (jako nieważna z mocy prawa) nie rodzi skutków na gruncie prawa cywilnego.

 

Sama faktura nie przenosi własności. Musi być akt notarialny. Wystawiona faktura VAT musi być następstwem ważnie zawartej czynności prawnej. Faktura dokumentująca nabycie nieruchomości może być wystawiona wyłącznie po sporządzeniu aktu notarialnego

 

Ale czy stowarzyszenie może wystawić fakturę – zależy od kwestii księgowych stowarzyszenia. I od tego, czy w ogóle jest podatnikiem VAT. Obowiązek podatkowy VAT powstaje w momencie dokonania przez podatnika VAT czynności określonej w art. 2 ustawy o VAT. Tym momentem jest dokonanie sprzedaży (darowizny, zamiany, przekazania) nieruchomości, czyli ogólnie mówiąc – jej wydanie. Jeżeli sprzedaż towaru powinno być potwierdzone fakturą, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wydania nieruchomości.

 

Nie wiem, czy w ogóle stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. Bo tylko wówczas może wystawiać faktury – nawet nie VAT, ale dawniej występujące rachunki. Zasadniczo do Pana celów wystarczy akt notarialny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »