Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dopłatami lub dotacjami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dotacja unijna dla młodego rolnika

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-08-22

Jestem nauczycielem mianowanym w szkole państwowej i chciałbym ubiegać się o dotację unijną na rzecz młodych rolników. Jednym z wymogów programu unijnego jest płacenie składki KRUS przez co najmniej 1 rok. Szukam rozwiązania, które pozwoli mi pracować w szkole oraz podjąć wyżej wymienioną dotację unijną.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dotacja unijna dla młodego rolnika

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że osoba pracująca na umowę o pracę nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników. Nienależnie opłacone składki na KRUS podlegają zwrotowi pod warunkiem, że od dnia ich opłacenia nie upłynęło 5 lat.

Powszechny system ubezpieczeń, w ramach którego należności składkowe są opłacane w ZUS, ma pierwszeństwo przed systemem ubezpieczenia rolniczego zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Aby pozostać w ubezpieczeniu rolników nie można podejmować takiej pracy, która powoduje powstanie obowiązku zapłaty składek społecznych w ZUS (chodzi tu np. o zatrudnienie w ramach umowy o pracę).

W Pana przypadku, aby móc podlegać pod ubezpieczenie w KRUS optymalną umową będzie umowa o dzieło. Jednak nie każda praca nadaje się do włączenia w ramy tej umowy, która polega na wykonaniu określonego zadania, realizacji jakiegoś wytworu ludzkiego umysłu lub pracy fizycznej, jednorazowo lub cyklicznie. Cywilnoprawna umowa o dzieło (por. art. 627 i nast. Kodeksu cywilnego) jest umową rezultatu, przeciwnie niż umowa zlecenia lub umowa o pracę (tzw. umowy starannego działania). O rodzaju umowy decyduje nie nazwa, lecz jej treść, czyli uprawnienia i obowiązki zawierających ją stron. Wykonywanie obowiązków nauczyciela nie może być prowadzone w formie umowy o dzieło.

Umowa o pracę oraz umowa-zlecenie powodują natomiast skutek w postaci ustania Pana ubezpieczenia w KRUS i podleganie ubezpieczeniu społecznemu w ZUS.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dopłatami lub dotacjami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dopłaty bezpośrednie dla rolników tylko na konto bankowe

Dopłaty bezpośrednie dla rolników tylko na konto bankowe

Mój brat posiada gospodarstwo rolne. W tym roku wystąpił o dopłaty bezpośrednie. Te dopłaty chciałby otrzymywać do rąk własnych, np. poprzez...

Rolnik trwoni dopłaty unijne na alkohol, co robić?

Rolnik trwoni dopłaty unijne na alkohol, co robić?

Rodzice utrzymują się z gospodarstwa rolnego. Rok temu tata, który jest alkoholikiem, zablokował dostęp do konta (założone wyłącznie na niego) mojej...

Zalesienie gruntów i przejście na emeryturę

Zalesienie gruntów i przejście na emeryturę

Mamy zalesienia z lat 2003, 2006, 2007, 2008, 2011 na podstawie wniosków złożonych rok wcześniej. Niedługo obydwoje z mężem uzyskamy prawa do...

Ekwiwalent za las

Ekwiwalent za las

Jestem posiadaczem lasu, który został zalesiony na podstawie ustawy z 2001 roku, do roku 2016 ekwiwalent był wypłacany wraz z waloryzacją....

Dopłaty z ARiMR a bycie rolnikiem

Dopłaty z ARiMR a bycie rolnikiem

Cztery lata temu otrzymałem od rodziców w formie darowizny gospodarstwo rolne (7,5 ha) wraz z budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi....

Dopłaty dla rolników - jaka kara grozi za nieuprawianie ziemi?

Dopłaty dla rolników - jaka kara grozi za nieuprawianie ziemi?

Przez wiele lat byliśmy rolnikami, obecnie otrzymujemy renty rolnicze, a ziemię rolną wydzierżawiliśmy na 10 lat. Niepokoi nas, że dzierżawca tylko...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »