Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Domownik w gospodarstwie a praca za granicą

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-05-22

W KRUS-ie jestem od 2004 jako domownik w gospodarstwie teściów. Od 2005 czasami pracuje za granicą w UE. Czas pracy jest różny, czasami 10 miesięcy, a czasami 3 miesiące w roku zależności od potrzeb pracodawcy. Nie ma ciągłości. KRUS domaga się wykazu ubezpieczeń. Jakie konsekwencje poniosę? Mam 41 lat.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt
Jestem zadowolona z porady prawnej dziękuję i na pewno polecę ją znajomym
Krystyna
Dzień dobry, jestem pod wielkim wrażeniem wykonanej pracy, a Państwo jesteście perfekcjonistami w tym, co robicie :-). Bardzo dziękuję za wyczerpujące informacje - wszystko jest już dla mnie jasne i wiem, co robić dalej. Jestem 100% pewna, że jeszcze nieraz w razie wątpliwości prawnych zwrócę się właśnie do serwisu eporady24.pl i polecę innym. 
Katarzyna, freelancer specjalista

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

 

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty”.

 

Podstawowym kryterium do objęcia Pana w spornych okresach takim ubezpieczeniem jest ustalenie, czy spełniał Pan przesłanki uznania jej za domownika w świetle art. 6 pkt. 2 ustawy rolniczej. Zgodnie z tym przepisem „ustawa uznaje za domownika osobę bliską rolnikowi, która:

 

a) ukończyła 16 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

c) stale pracuje tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy”.

 

Okresy ubezpieczenia pracowniczego wykluczają Pana automatycznie z ubezpieczenia KRUS. Brak świadczenia pracy w gospodarstwie może wykluczyć Pana z ubezpieczenia jako domownika.

 

Nie spełniał Pan bowiem w tym okresie kryteriów domownika rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Po pierwsze nie zamieszkiwał Pan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bowiem zamieszkuje za granicą. Po drugie nie prowadzi gospodarstwa rolnego, gdyż pobyty w Polsce uniemożliwiają osobistą realizację produkcji.

 

Istota działań domownika, który nie prowadzi zawodowej działalności rolniczej na własny rachunek, sprowadza się do pomocy rolnikowi w prowadzeniu gospodarstwa, czyli do wykonywania prac wskazanych mu przez prowadzącego gospodarstwo leżących w zakresie jego decyzji gospodarczych.

 

Jest to dość luźna definicja i może być obroniona w sądzie, że w okresach braku ubezpieczenia ze stosunku pracy nadal pozostawał Pan domownikiem rolnika. Aczkolwiek nie wróżę Panu pozytywnego rozstrzygnięcia. KRUS oprze się na Pana oświadczeniach, może wystąpić do instytucji w kraju pracy o podanie okresów zatrudnienia. Nie może Pan podlegać pod inne ubezpieczenie pracownicze i jednocześnie pod ubezpieczenie KRUS.

 

Albo to, albo to. Musi Pan wybrać. I nie ma znaczenia, czy chodzi o pracę za granicą, czy w Polsce. I nie ma znaczenia, czy jako domownik, czy rolnik. Obowiązują te same kryteria. Rolnicy i domownicy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS-ie z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, jeżeli spełniają warunki określone tym przepisem pod warunkiem podlegania przed podjęciem zlecenia ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzekroczenia w rozliczeniu miesięcznym kwoty przychodu (limitu przychodu) osiąganego z tych tytułów, odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego za dany okres. Każda inna działalność wyklucza Pana z ubezpieczenia KRUS.

Jakie poniesie Pan konsekwencje?

 

Wykluczenia z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w Polsce w okresach pracy za granicą. Jeśli korzystał Pan w Polsce z leczenia na NFZ-et, będzie Pan zobligowany do zwrotu kosztów leczenia. 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »