Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Domownik w gospodarstwie a praca za granicą

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-05-22

W KRUS-ie jestem od 2004 jako domownik w gospodarstwie teściów. Od 2005 czasami pracuje za granicą w UE. Czas pracy jest różny, czasami 10 miesięcy, a czasami 3 miesiące w roku zależności od potrzeb pracodawcy. Nie ma ciągłości. KRUS domaga się wykazu ubezpieczeń. Jakie konsekwencje poniosę? Mam 41 lat.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

 

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty”.

 

Podstawowym kryterium do objęcia Pana w spornych okresach takim ubezpieczeniem jest ustalenie, czy spełniał Pan przesłanki uznania jej za domownika w świetle art. 6 pkt. 2 ustawy rolniczej. Zgodnie z tym przepisem „ustawa uznaje za domownika osobę bliską rolnikowi, która:

 

a) ukończyła 16 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

c) stale pracuje tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy”.

 

Okresy ubezpieczenia pracowniczego wykluczają Pana automatycznie z ubezpieczenia KRUS. Brak świadczenia pracy w gospodarstwie może wykluczyć Pana z ubezpieczenia jako domownika.

 

Nie spełniał Pan bowiem w tym okresie kryteriów domownika rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Po pierwsze nie zamieszkiwał Pan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bowiem zamieszkuje za granicą. Po drugie nie prowadzi gospodarstwa rolnego, gdyż pobyty w Polsce uniemożliwiają osobistą realizację produkcji.

 

Istota działań domownika, który nie prowadzi zawodowej działalności rolniczej na własny rachunek, sprowadza się do pomocy rolnikowi w prowadzeniu gospodarstwa, czyli do wykonywania prac wskazanych mu przez prowadzącego gospodarstwo leżących w zakresie jego decyzji gospodarczych.

 

Jest to dość luźna definicja i może być obroniona w sądzie, że w okresach braku ubezpieczenia ze stosunku pracy nadal pozostawał Pan domownikiem rolnika. Aczkolwiek nie wróżę Panu pozytywnego rozstrzygnięcia. KRUS oprze się na Pana oświadczeniach, może wystąpić do instytucji w kraju pracy o podanie okresów zatrudnienia. Nie może Pan podlegać pod inne ubezpieczenie pracownicze i jednocześnie pod ubezpieczenie KRUS.

 

Albo to, albo to. Musi Pan wybrać. I nie ma znaczenia, czy chodzi o pracę za granicą, czy w Polsce. I nie ma znaczenia, czy jako domownik, czy rolnik. Obowiązują te same kryteria. Rolnicy i domownicy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS-ie z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, jeżeli spełniają warunki określone tym przepisem pod warunkiem podlegania przed podjęciem zlecenia ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzekroczenia w rozliczeniu miesięcznym kwoty przychodu (limitu przychodu) osiąganego z tych tytułów, odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego za dany okres. Każda inna działalność wyklucza Pana z ubezpieczenia KRUS.

Jakie poniesie Pan konsekwencje?

 

Wykluczenia z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w Polsce w okresach pracy za granicą. Jeśli korzystał Pan w Polsce z leczenia na NFZ-et, będzie Pan zobligowany do zwrotu kosztów leczenia. 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »