Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Domownik w gospodarstwie a praca za granicą

W KRUS-ie jestem od 2004 jako domownik w gospodarstwie teściów. Od 2005 czasami pracuje za granicą w UE. Czas pracy jest różny, czasami 10 miesięcy, a czasami 3 miesiące w roku zależności od potrzeb pracodawcy. Nie ma ciągłości. KRUS domaga się wykazu ubezpieczeń. Jakie konsekwencje poniosę? Mam 41 lat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Domownik w gospodarstwie a praca za granicą

Ubezpieczenie rolnicze z mocy ustawy

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

 

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty”.

 

Podstawowym kryterium do objęcia Pana w spornych okresach takim ubezpieczeniem jest ustalenie, czy spełniał Pan przesłanki uznania jej za domownika w świetle art. 6 pkt. 2 ustawy rolniczej. Zgodnie z tym przepisem „ustawa uznaje za domownika osobę bliską rolnikowi, która:

 

a) ukończyła 16 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

c) stale pracuje tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy”.

 

Okresy ubezpieczenia pracowniczego wykluczają Pana automatycznie z ubezpieczenia KRUS. Brak świadczenia pracy w gospodarstwie może wykluczyć Pana z ubezpieczenia jako domownika.

 

Nie spełniał Pan bowiem w tym okresie kryteriów domownika rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Po pierwsze nie zamieszkiwał Pan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bowiem zamieszkuje za granicą. Po drugie nie prowadzi gospodarstwa rolnego, gdyż pobyty w Polsce uniemożliwiają osobistą realizację produkcji.

Zobacz również: Żona jako osoba współpracująca

Definicja domownika rolnika

Istota działań domownika, który nie prowadzi zawodowej działalności rolniczej na własny rachunek, sprowadza się do pomocy rolnikowi w prowadzeniu gospodarstwa, czyli do wykonywania prac wskazanych mu przez prowadzącego gospodarstwo leżących w zakresie jego decyzji gospodarczych.

 

Jest to dość luźna definicja i może być obroniona w sądzie, że w okresach braku ubezpieczenia ze stosunku pracy nadal pozostawał Pan domownikiem rolnika. Aczkolwiek nie wróżę Panu pozytywnego rozstrzygnięcia. KRUS oprze się na Pana oświadczeniach, może wystąpić do instytucji w kraju pracy o podanie okresów zatrudnienia. Nie może Pan podlegać pod inne ubezpieczenie pracownicze i jednocześnie pod ubezpieczenie KRUS.

 

Albo to, albo to. Musi Pan wybrać. I nie ma znaczenia, czy chodzi o pracę za granicą, czy w Polsce. I nie ma znaczenia, czy jako domownik, czy rolnik. Obowiązują te same kryteria. Rolnicy i domownicy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS-ie z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, jeżeli spełniają warunki określone tym przepisem pod warunkiem podlegania przed podjęciem zlecenia ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzekroczenia w rozliczeniu miesięcznym kwoty przychodu (limitu przychodu) osiąganego z tych tytułów, odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego za dany okres. Każda inna działalność wyklucza Pana z ubezpieczenia KRUS.

Jakie poniesie Pan konsekwencje?

 

Wykluczenia z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w Polsce w okresach pracy za granicą. Jeśli korzystał Pan w Polsce z leczenia na NFZ-et, będzie Pan zobligowany do zwrotu kosztów leczenia. 

Zobacz również: Ubezpieczenie w KRUS a umowa zlecenie

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl