Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Domniemane prowadzenie gospodarstwa

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-06-12

Jestem właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,9 ha przeliczeniowych. Biorę dopłaty unijne – koszę jedynie trawę, jednak faktycznie gospodarstwa nie prowadzę. Czy jako nauczyciel mam prawo do urlopu zdrowotnego i np. bezrobocia? Jak się to ma do domniemanego prowadzenia gospodarstwa?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Z usług serwisu korzystałam już dwukrotnie. Za każdym razem otrzymałam odpowiedź szybko. Była ona wyczerpująca i przedstawiona w sposób dla mnie jasny. Ponadto zawierała przepisy prawne dotyczące mojego problemu oraz informacje o wyrokach sądu w sprawach podobnych do mojej.
Elżbieta, nauczyciel, 62 lata
Dziekuje, jestem bardzo zadowolona z Panstwa porady. Panstwa bardzo profesjonalna obsluga, godna jest polecenia znajomym, lub rodzinie w razie potrzeby. W obecnym momencie nie mam juz pytan zwiazanych z moja sprawa, mam jednak nadzieje, iz uzyskam odpowiedź na takowe, jeżeli sie pojawią.
Teresa, 61 lat
Dziękuję. Otrzymalam wyczerpującą odpowiedź.
Alicja
Odpowiedź otrzymałem szybko i po dodatkowych pytaniach odpowiedź była wyczerpująca. Bardzo dziękuję.
Marek, 67 lat, emeryt
Sprawnie , szybko , fachowo - zdecydowanie polecam.
Robert

Nie jest istotne, czy prowadzi Pani gospodarstwo rolne, ale czy spełnia Pani ustawowe warunki do określenia Panią rolnikiem

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Za rolnika uważa się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia (art. 6 pkt 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r.). Rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, podlega ubezpieczeniom wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu rolników (art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Właściciel gruntów rolnych o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego z punktu widzenia prawa traktowany jest jako osoba prowadząca działalność rolniczą.

Z posiadaniem określonego areału gruntów rolnych (min 1 ha) wiąże się domniemanie prowadzenia działalności rolniczej. Działalność rolnicza jest działalnością zarobkową i jako taka stanowi podstawę do obligatoryjnego odwołania z urlopu dla poratowania zdrowia (art. 73 ust. 7 Karty nauczyciela).

Jak wynika z art. 38 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, „domniemywa się, że:

1) właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli dzierżawa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach,

2) podatnik podatku rolnego lub podatku od dochodu z działów specjalnych prowadzi działalność rolniczą w rozmiarze wynikającym z zakresu opodatkowania,

3) jeżeli własność lub dzierżawa gruntów, o których mowa w pkt 1, przysługuje kilku osobom lub jeżeli obowiązek podatkowy, o którym mowa w pkt 2, ciąży na kilku osobach – każda z tych osób uczestniczy w prowadzeniu działalności rolniczej”.

Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia uwarunkowane jest spełnieniem przez nauczyciela pozytywnych przesłanek, tj.:

  • posiadania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia,
  • zatrudnienia w pełnym wymiarze,
  • stażu pracy w szkole w wymiarze minimum 7 lat (art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Jeśli pracodawca odwoła Panią z urlopu, czy też go nie udzieli z tego powodu – można domniemanie prowadzenia gospodarstwa obalić przed sądem pracy.

Jest to domniemanie. Proszę pamiętać, że koszenie trawy to także prowadzenie działalności rolniczej.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem 2 ha przeliczeniowych działki rolnej albo podlega ubezpieczeniom z KRUS jako współmałżonek lub domownik u rolnika nie może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny.  Nie ma Pani 2 ha gruntów. Może Pani być zarejestrowana w UP.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Obowiązek podatkowy nabywców gospodarstwa rolnego w drodze zasiedzenia

W styczniu 2016 sąd rejonowy stwierdził zasiedzenie gospodarstwa rolnego z dniem 30 października 2011 na rzecz mojego męża i mnie. Poprzednim...

Prawo spadkowe a rodzina rolnika

W roku 1993 przejąłem gospodarstwo rolne od mojej matki przekazane mi umową darowizny. W tym czasie byłem już w związku małżeńskim i nie...

Czy mogę otrzymywać środki pieniężne jako domownik w gospodarstwie rolnym?

Od kilku lat współprowadzę z rodzicami gospodarstwo rolne. Mam status domownika. Przez cały ten okres aż do teraz otrzymywałem od rodziców środki...

Poprawienie stanu gleby po dzierżawieniu ziemi

Rolnik dzierżawił przez kilka lat ziemię, którą uprawiał i pobierał dopłaty ekologiczne. Od tego roku pojawił się nowy dzierżawca tejże ziemi,...

Prowadzenie gospodarstwa bez wykształcenia rolniczego

Posiadamy wraz z żoną gospodarstwo rolne o pow. 3 ha, zabudowane (dom + budynki gospodarcze). Chcemy przed przejściem na emeryturę (żona 100 %...

Przedłużenie dzierżawy gospodarstwa rolnego po śmierci właściciela

Od kilku lat dzierżawię duże gospodarstwo rolne. Niedawno zmarł właściciel i teraz współwłaścicielami na mocy dziedziczenia są: matka (udział...

Dzierżawa gospodarstwa i praca za granicą

Jeżeli jestem ubezpieczona w KRUS-ie, a w tym czasie wyjechałam za granicę, pracuję tu już rok na umowę o pracę, ponadto mam...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »