Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dochody z uprawy i sprzedaży owoców miękkich, czyli działalności rolniczej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-06-03

Sp. z o.o. od 2015 roku osiąga dochody z uprawy i sprzedażny owoców miękkich, czyli działalności rolniczej. Corocznie dochody były zwolnione z podatku na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT (w formularzu CIT8/O za 2017 rok wpisywane pozycji 13). Przepis aktualnie widnieje jako UCHYLONY. Czy to oznacza, że te dochody już nie są zwolnione, ewentualnie czy są zwolnione na podstawie innych przepisów?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Przepisów ustawy CIT nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Ale są podmioty prowadzące działalność pozarolniczą oraz działalność rolniczą. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawierała przepis:

 

„Art. 17. 1. Wolne od podatku są:

4e) dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej – w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12–14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności”.

 

Przepis ten niestety już nie obowiązuje. Utracił on swoja moc z dniem 01 stycznia 2018 r. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowiła:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

„Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

22) w art. 17:

a) w ust. 1:

uchyla się pkt 4e.

 

Art. 4. 1. Przepisy ustaw zmienianych w art. 1–3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.,

 

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.”

 

Wskazana zmiana była efektem dążenia do uszczelniania systemu podatkowego. Skarb Państwa podobno zbyt dużo tracił na tym zwolnieniu i było ono wykorzystywane nie tak, jak powinno.

 

Zwolnienie obejmowało dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej – w części przeznaczonej na działalność rolniczą, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności – w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności. Obecnie tego zwolnienia nie ma. Nie zostało ono zamieszczone w innej części ustawy. Oznacza, że dochody wskazane w uchylonym przepisie są obecnie opodatkowane na zasadach ogólnych. Z każdej działalności innej niż rolnicza zostaną opodatkowane bez względu na to, czy zostaną w przyszłości przeznaczone na działalność rolną, czy nie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »