Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna ziemi a początek biegu 5-letniego okresu posiadania nieruchomości

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-03-15 • Aktualizacja: 2022-08-12

Mama odziedziczyła po swoim ojcu (postanowienie sądu z października 2011 r.) gospodarstwo rolne. Jeszcze w tym samym roku złożyła w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe dotyczące spadku. W związku z tym w styczniu 2012 r. otrzymała z urzędu skarbowego decyzję, że nie zapłaci żadnego podatku, jeżeli przez okres 5 lat nie sprzeda tego majątku i będzie w nim mieszkać. Od jakiej daty należy liczyć ten 5-letni okres?

Następna sprawa dotyczy darowizny ziemi rolnej (VI klasy) o pow. 0,15 ha, która ma dostęp do drogi publicznej i mediów. Mama chce podarować ją mnie, swojemu synowi, ale ma dylemat, czy podarować ją notarialnie w całości z adnotacją, że w przypadku sprzedaży połowa przychodu należy do niej, czy też mam geodezyjnie podzielić działkę na 2 równe połowy i sporządzić umowę darowizny u notariusza tylko na jedną część? Który wariant będzie korzystniejszy, jakie będą koszty u notariusza? I jeszcze jedno: czy bardziej opłaca się darować ziemię rolną, czy po przekształceniu – uzyskaniu warunków zabudowy w działkę budowlaną?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna ziemi a początek biegu 5-letniego okresu posiadania nieruchomości

Nabycie gospodarstwa w spadku

Pierwsze pytanie.

Otóż, zgodnie z treścią art. 10 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są odpłatne zbycie:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b ) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Tak więc termin ten nie jest liczony od danego dnia, ale od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku. Data nabycia spadku wynika z treści postanowienia o nabyciu spadku, ale Pan jej nie podał, proszę zatem spojrzeć w treść postanowienia – z jaką datą sąd stwierdził nabycie spadku.

Zobacz również: Darowizna nieruchomości rolnej

Darowizna ziemi rolnej

Drugie pytanie.

Zdecydowanie wariant drugi, a to dlatego, że umowa darowizny jest umową nieodpłatną. Nie ma zatem możliwości zastrzeżenia, że w razie późniejszej sprzedaży działki część ceny wraca do darczyńcy. To nie byłaby już umowa darowizny.

Zgodnie z treścią art. 888 Kodeksu cywilnego (K.c.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Tak więc w wyniku darowizny po pierwsze definitywnie zmienia się właściciel, a po drugie – nie ma możliwości dokonać darowizny w pewnym sensie częściowo odpłatnie. Nie byłaby to w ogóle darowizna, a więc można by się liczyć z konsekwencjami w postaci potraktowania tej umowy jako umowy sprzedaży.

Jakie będą koszty u notariusza?

Taksa notarialna jest uzależniona od wartości nieruchomości. Mogę ogólnie podać, że rozporządzenie dotyczące stawek taksy notarialnej stanowi, że maksymalna stawka wynosi od wartości:

  1. do 3000 zł – 100 zł;
  2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
  3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
  4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
  5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
  6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
  7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Odpowiadając na ostatnie z pytań: „czy bardziej opłaca się darować ziemię rolną, czy po przekształceniu – uzyskaniu warunków zabudowy w działkę budowlaną?” – zależy to głównie od tego, czy chcą Państwo tę działkę przekształcać teraz, czy potem, ale generalnie wartość działki budowlanej jest wyższa niż rolnej, więc teoretycznie będzie tak, że taksa notarialna w przypadku darowizny działki budowlanej będzie wyższa.

Zobacz również: Sprzedaż pola przed upływem 5 lat

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »