Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna ziemi a początek biegu 5-letniego okresu posiadania nieruchomości

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-03-15

Mama odziedziczyła po swoim ojcu (postanowienie sądu z października 2011 r.) gospodarstwo rolne. Jeszcze w tym samym roku złożyła w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe dotyczące spadku. W związku z tym w styczniu 2012 r. otrzymała z urzędu skarbowego decyzję, że nie zapłaci żadnego podatku, jeżeli przez okres 5 lat nie sprzeda tego majątku i będzie w nim mieszkać. Od jakiej daty należy liczyć ten 5-letni okres?

Następna sprawa dotyczy darowizny ziemi rolnej (VI klasy) o pow. 0,15 ha, która ma dostęp do drogi publicznej i mediów. Mama chce podarować ją mnie, swojemu synowi, ale ma dylemat, czy podarować ją notarialnie w całości z adnotacją, że w przypadku sprzedaży połowa przychodu należy do niej, czy też mam geodezyjnie podzielić działkę na 2 równe połowy i sporządzić umowę darowizny u notariusza tylko na jedną część? Który wariant będzie korzystniejszy, jakie będą koszty u notariusza? I jeszcze jedno: czy bardziej opłaca się darować ziemię rolną, czy po przekształceniu – uzyskaniu warunków zabudowy w działkę budowlaną?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna ziemi a początek biegu 5-letniego okresu posiadania nieruchomości

Pierwsze pytanie.

Otóż, zgodnie z treścią art. 10 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są odpłatne zbycie:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b ) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Tak więc termin ten nie jest liczony od danego dnia, ale od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku. Data nabycia spadku wynika z treści postanowienia o nabyciu spadku, ale Pan jej nie podał, proszę zatem spojrzeć w treść postanowienia – z jaką datą sąd stwierdził nabycie spadku.

Drugie pytanie.

Zdecydowanie wariant drugi, a to dlatego, że umowa darowizny jest umową nieodpłatną. Nie ma zatem możliwości zastrzeżenia, że w razie późniejszej sprzedaży działki część ceny wraca do darczyńcy. To nie byłaby już umowa darowizny.

Zgodnie z treścią art. 888 Kodeksu cywilnego (K.c.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Tak więc w wyniku darowizny po pierwsze definitywnie zmienia się właściciel, a po drugie – nie ma możliwości dokonać darowizny w pewnym sensie częściowo odpłatnie. Nie byłaby to w ogóle darowizna, a więc można by się liczyć z konsekwencjami w postaci potraktowania tej umowy jako umowy sprzedaży.

Jakie będą koszty u notariusza?

Taksa notarialna jest uzależniona od wartości nieruchomości. Mogę ogólnie podać, że rozporządzenie dotyczące stawek taksy notarialnej stanowi, że maksymalna stawka wynosi od wartości:

  1. do 3000 zł – 100 zł;
  2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
  3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
  4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
  5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
  6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
  7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Odpowiadając na ostatnie z pytań: „czy bardziej opłaca się darować ziemię rolną, czy po przekształceniu – uzyskaniu warunków zabudowy w działkę budowlaną?” – zależy to głównie od tego, czy chcą Państwo tę działkę przekształcać teraz, czy potem, ale generalnie wartość działki budowlanej jest wyższa niż rolnej, więc teoretycznie będzie tak, że taksa notarialna w przypadku darowizny działki budowlanej będzie wyższa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Wydzierżawienie gospodarstwa po śmierci męża

Wydzierżawienie gospodarstwa po śmierci męża

Po śmierci męża wydzierżawiłam gospodarstwo o powierzchni 4,1 ha. Dzierżawca w umowie zobowiązał się do płacenia czynszu w kwocie nie...

Czy należy się zachowek od gospodarstwa przekazanego za rentę rolniczą?

Czy należy się zachowek od gospodarstwa przekazanego za rentę rolniczą?

Moje pytanie dotyczy zachowku po rodzicach (jest nas 5 rodzeństwa). Rodzice w 1985 roku przepisali dom i gospodarstwo na jedną z sióstr i jej...

Jak założyć księgę wieczystą dla nieruchomości gruntowej?

Jak założyć księgę wieczystą dla nieruchomości gruntowej?

Chcę założyć księgę wieczystą dla nieruchomości gruntowej (łąki), której jestem współwłaścicielem wraz z ciocią i siostrą. Dla...

Kto jest spadkobiercą gospodarstwa rolnego?

Kto jest spadkobiercą gospodarstwa rolnego?

Było nas w domu czworo rodzeństwa. Jeden brat zmarł w sierpniu. Rodzice przepisali mu w latach 70. w całości gospodarstwo rolne. Był...

Otrzymanie gospodarstwa w zamian za opiekę

Otrzymanie gospodarstwa w zamian za opiekę

Brat mojej babci wraz z żoną posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 6 ha z zabudowaniami. Nie posiadają dzieci. Wujek jest chory na...

Jak uczynić córkę właścicielką ziemi po zmarłym ojcu?

Jak uczynić córkę właścicielką ziemi po zmarłym ojcu?

Jak przepisać akt notarialny ziemi na córkę? Oświadczenia woli złożone zostały u notariusza – jedna córka przyjęła spadek...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »