Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy uda mi się nie wychodzić z ubezpieczenia w KRUS-ie?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-12-07

Jestem płatnikiem KRUS, mam możliwość zagrać kilka koncertów latem, niestety firma nie chce podpisać umowy o dzieło, tylko zlecenie. Czy jest jakaś możliwość rozwiązania sytuacji bez wychodzenia z ubezpieczenia w KRUS-ie?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 277 z późn. zm.) „ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”.

Co do zasady umowa-zlecenie powoduje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, wiec spowoduje wyłączenie Pana prawa do opłacania składek w KRUS. Jeśli firma nie chce podpisać umowy o dzieło, a jedynie umowę-zlecenie, to jedynym wyjściem, aby nie opłacać od niej składek, jest nieotrzymanie przez Pana z tego tytułu wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 735 Kodeksu cywilnego zleceniobiorca może wykonać zlecenie (wykonać usługę) bez wynagrodzenia. Pamiętać jednak należy, że aby uniknąć opłacania składek z tytułu tej umowy, jej nieodpłatny charakter musi wprost wynikać z umowy (czyli w umowie należy wpisać, że nie otrzyma Pan wynagrodzenia za wykonanie zlecenia).

Pamiętać także należy, że sytuacji tej nie zmienia okoliczność, w której zleceniodawca zwraca poniesione przez zleceniobiorcę koszty związane z wykonaniem nieodpłatnej umowy. Słowem – to, że umowa jest nieodpłatna (co wynika z jej treści), nie oznacza, że zleceniodawca nie może Pani zwrócić poniesionych kosztów wykonania dzieła (o ile takie koszty były faktycznie poniesione).

Jest to właściwie jedyny sposób, aby przy umowie-zlecenia nie musiał Pan rezygnować z KRUS-u. Przy umowie o dzieło nie byłoby takiego problemu, gdyż umowa ta nie rodzi obowiązku opłacania składek. Natomiast do wszelkich innych umów nienazwanych stosuje się przepisy o zleceniu – a wiec trzeba opłacać składki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »