Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy rencista-student musi zgłosić do KRUS-u dochody ze spółki?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-09-13 • Aktualizacja: 2022-08-13

Mam 24 lata i jestem studentem ostatniego roku studiów. Po śmierci ojca dostaję od dwóch lat co miesiąc rentę rodzinną od KRUS-u. W obecnej chwili prowadzę także działalność gospodarczą tylko w ramach spółki cywilnej (udziały 50%). Płacę pomniejszony ZUS. Czy muszę zgłaszać się do KRUS-u z moimi dochodami ze spółki? Czy renta zostanie mi odebrana lub pomniejszona? Jakie czynności powinienem wykonać w przypadku takiej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy rencista-student musi zgłosić do KRUS-u dochody ze spółki?

Renta z KRUS a prowadzenie spółki cywilnej

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, art. 34 ust. 1 „prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu na zasadach określonych w art. 103–106 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa ta gwarantuje, iż zawieszeniu nie podlega część składkowa emerytury lub renty rolniczej bądź nadwyżka świadczenia emerytalno-rentowego ponad 95% emerytury podstawowej (w przypadku świadczeń przyznanych przed 1.01.1991 r.) lub ponad 85% emerytury podstawowej (w przypadku rent rodzinnych)”.

Z kolei zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w przypadku osiągania przychodu (np. z tytułu zatrudnienia, służby, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia pozarolniczej działalności) przekraczającego kwoty obliczane od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (w III kwartale 2015 r. wyniosło 3895 zł 33 gr).

W przypadku osiągnięcia przychodów, które nie przekraczają 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.12.2015 r. – 2726 zł 80 gr), świadczenie jest nadal wypłacane w dotychczasowej wysokości.

Natomiast jeśli przychody przekroczą kwotę 2726 zł 80 gr, a nie przekroczą kwoty stanowiącej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.12.2015 r. – 5064 zł 00 gr), powodują zmniejszenie części uzupełniającej (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej w przypadku świadczeń przyznanych przed 1.01.1991 r. lub 85% emerytury podstawowej w przypadku rent rodzinnych) o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla danego świadczenia (561,70 zł oraz 477,47 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba).

Na wysokość renty rodzinnej pobieranej przez uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów do czasu ukończenia 26 lat nie mają wpływu przychody w związku z wykonywaniem umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Musi Pan zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku prowadzących działalność gospodarczą nie liczą się przychody według PIT, ale podstawa wymiaru składek, a ta wynosi 60% średniego wynagrodzenia.

Zobacz również: Renta rodzinna a praca na etacie

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »