Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mam prawo do ziemi rolnej spółki?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-08-29

Mąż jest wspólnikiem w spółce cywilnej dzierżawiącej ziemię od ARR. Wraz ze wspólnikiem zakupili nieruchomość rolną na współwłasność po 1/2 i zaznaczają, że nabywana nieruchomość w chwili nabycia stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Czy mam prawo do części tej ziemi w razie rozwodu? Czy będąc w separacji faktycznej, jeśli mąż będzie nadal opłacał KRUS, będę miała prawa do podziału majątku po rozwiązaniu spółki? Jakie mam możliwości zabezpieczenia majątku spółki na dzień dzisiejszy, aby mieć prawo do podziału naszego majątku wspólnego?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt

W sprawie o podział majątku wspólnego małżeńskiego prawa małżonka pozostającego we współwłasności majątkowej ze wspólnikiem spółki cywilnej w sytuacji, gdy stroną spółki był tylko jeden z małżonków pozostający w takiej wspólności, nie obejmują składników majątkowych nabytych przez spółkę, lecz ograniczają się do tych praw majątkowych, które przysługują wspólnikowi w czasie trwania spółki, jako wynik zarządzania majątkiem spółki, tj. do zysków i podziału majątku spółki który nastąpić może wyłącznie po rozwiązaniu umowy spółki. Takie zasady wynikają z artykułów 868 i 875 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.).

„W skład majątku wspólnego, podlegającego podziałowi przez sąd (art. 648 kpc) nie wchodzi więc żadna wierzytelność związana z majątkiem, jaki otrzyma wspólnik po rozwiązaniu i likwidacji spółki” (postanowienie Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2007 r. w sprawie o sygn. akt II CSK 321/06). Wypłacone przez wspólników z majątku wspólników do majątku odrębnego wspólnika zaliczkowo zyski (art. 868 § 2 K.c.), jako wierzytelności zbywalne wchodziły do majątku dorobkowego  jak pobrane wynagrodzenie za pracę (art. 33 § 2 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przed nowelizacją z 2004 r, w zw. z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia o działalności gospodarczej), które uwzględnione zostaną po rozwiązaniu spółki i ustaleniu końcowego zysku.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wyniki działalności wspólników spółki cywilnej, stanowiący środki pieniężne, które można nazywać dochodem czy zyskiem, są przedmiotem majątkowym w majątku łącznym wspólników i zamiana ich, w tym majątku, na rzeczowy przedmiot majątkowy np. kupno nieruchomości, jest pozostawieniem tego wyniku działalności nadal w majątku łącznym wspólników, a nie wypłatą do rąk poszczególnym wspólnikom. Podział tego przedmiotu majątkowego może nastąpić dopiero po rozwiązani spółki (art. 868 i 875 K.c.)

„Prawa małżonka pozostającego we współwłasności majątkowej ze wspólnikiem spółki cywilnej w sytuacji, gdy stroną spółki był tylko jeden z małżonków pozostający w takiej wspólności, nie obejmują składników majątkowych nabywanych przez spółkę” (wyrok sądu apelacyjnego, sygn. akt I ACa 941/99). Możliwość przyjęcia domniemania faktycznego (art. 231 Kodeksu postępowania cywilnego), że rzeczy nabyte zostały z majątku dorobkowego w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, będzie wyłączona, gdy z uwagi na charakter lub przeznaczenie nabytego prawa majątkowego włączenie go do masy majątku wspólnego jest niedopuszczalne.

Do wyodrębnionego od majątku odrębnego małżonka majątku wspólników wchodzą: wniesione przez wspólników wkłady pieniężne , wynik działalności wspólników ,oraz nabyte rzeczy i prawa (art. 860 § 1 i nast. K.c.). Majątek ten stanowi współwłasność łączną., niepodzielną wspólników (art. 196 § 2 i 863 K.c.). Kupno rzeczy do majątku wspólników, za cenę pobraną z tego majątku, nie stanowi nakładu z majątku odrębnego czy dorobkowego małżonków na majątek odrębny (osobisty) .

Jedynie kwota pobrana przez małżonka wspólnika z majątku wspólnego na wkład do spółki stanowi nakład z majątku wspólnego na majątek odrębny, gdyż powoduje uszczuplenie majątku wspólnego celem uzyskania odrębnych praw spółkowych.

Reasumując – jeśli nieruchomość została zakupiona w trakcie trwania spółki z majątku spółki, to zasadniczo nie ma Pani do niej żadnych praw. Po rozwiązaniu spółki nabędzie Pani prawo do tych składników, które przypadną mężowi, o ile będziecie w ustroju wspólności ustawowej.

Nie ma Pani żadnej prawnej możliwości zabezpieczenia tej nieruchomości. Nieruchomość jest własnością spółki. Dopóki spółka trwa – nie tknie Pani tego udziału. Spółka może tę nieruchomość sprzedać, a na dzień rozwiązania spółki może już nic mąż nie dostać. Pani też nie. I jest to zgodne z prawem.

Jeśli mąż pobrał środki z Państwa majątku wspólnego na zakup tej nieruchomości, wówczas połowa tych środków będzie rozliczona na Pani rzecz.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »