Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy KRUS może wykluczyć ze składek rolnika mieszkającego za granicą?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-10-28

Jestem rolnikiem, posiadam swoją ziemię uprawną. Jeśli przebywam za granicą, to czy KRUS może wykluczyć mnie ze składek emerytalnych? Po jakim czasie następuję wykluczenie? Czy jest możliwe ponowne płacenie składek emerytalnych po powrocie do kraju?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy KRUS może wykluczyć ze składek rolnika mieszkającego za granicą?

Czy samo posiadanie gruntów rolnych jest wystarczającym tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego rolników?

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników „za rolnika w rozumieniu ustawy uważa się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia”.

Samo posiadanie gruntów rolnych czy gospodarstwa rolnego nie jest wystarczającym tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego rolników. Konieczne jest bowiem jeszcze prowadzenie działalności rolniczej lub przeznaczenie gruntów prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2009 r. (sygn. akt I UK 202/08) czy orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2007 r. (sygn. akt I UK 139/ 07) e zaprzestanie przez rolnika działalności rolniczej (np. wskutek długotrwałego pobytu za granicą) wyklucza podleganie przez niego ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Czy należy powiadomić KRUS o dłuższym wyjeździe za granicę?

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy rolnik ma obowiązek, nie czekając na wezwanie KRUS, w ciągu 14 dni informować KRUS o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności.

Słowem – jeśli na dłużej wyjeżdża Pani za granicę (niezależnie od tego, czy będzie Pani tam pracować, czy nie), powinna Pani powiadomić o tym fakcie KRUS. Konieczne jest to także wtedy, gdy inna osoba na podstawie stosownej umowy będzie się zajmować Pani gospodarstwem pod Pani nieobecność.

Ubezpieczenie ustaje od dnia następującego po dniu, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu.

Po powrocie do kraju może Pani ponownie podlegać ubezpieczeniom w KRUSie, jeśli nie będzie Pani podlegała innym ubezpieczeniom.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »