Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy rolnik może przyjąć pracę na umowę-zlecenie?

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-09-29 • Aktualizacja: 2022-08-18

Czy rolnik prowadzący jednocześnie niewielką działalność pozarolniczą może przyjąć pracę na umowę-zlecenie, nie tracąc ubezpieczenia w KRUS-ie? Chodzi o wakacje roku 2015.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy rolnik może przyjąć pracę na umowę-zlecenie?

W dniu 1 stycznia 2015 roku, wszedł w życie przepis art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników umożliwiający zawieranie przez rolników umów zlecenie, bez utraty prawa do bycia ubezpieczonymi w KRUS. Przepis ten przewidywał jednakże określone warunki, dla podjęcia takiej dodatkowej pracy:

 

„1. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.), lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

 

2. Rolnik lub domownik, o którym mowa w ust. 1, może w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia, składając w Kasie oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym to oświadczenie zostało złożone w Kasie”.

 

Jak wynika z cytowanego przepisu, rolnik ubezpieczony w KRUS-ie nadal podlegał temu ubezpieczeniu, jeśli zawarł umowę zlecenia (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych), a osiągnięty z niej miesięczny przychód nie przekraczał kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, która w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. Odpowiednio połowa tej kwoty to 875 zł brutto.

 

Od stycznia 2017 r., zmieniona została maksymalna wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia i podjęcie dodatkowej pracy od tego momentu, bez utraty ubezpieczenia z KRUS-ie, możliwe jest jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. W chwili obecnej jest to zatem 2000 zł brutto.

Zobacz również: Jak zgłosić do KRUS podjęcie pracy?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »