Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy można, nie rezygnując z pracy, stać się rolnikiem z ubezpieczeniem w KRUS?

• Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Od 3 lat pracuję na podstawie umowy o pracę (jestem ubezpieczony w ZUS). W 2017 przejąłem od rodziców gospodarstwo rolne. Chciałbym skorzystać z pomocy unijnej w ramach programu „młody rolnik”. Jednym z wymogów tego programu jest obowiązek ubezpieczenia tylko w KRUS. Dodam, że do czasu ukończenia studiów opłacane było za mnie ubezpieczenie w KRUS. Mam wobec tego pytanie: czy mogę obecnie, nie rezygnując z pracy, przestać być płatnikiem ZUS, a stać się wyłącznie płatnikiem KRUS? A jeśli tak, na jakich zasadach może się to odbyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można, nie rezygnując z pracy, stać się rolnikiem z ubezpieczeniem w KRUS?

Obawiam się, że nie mam dla Pana dobrych wiadomości. Owszem, gdyby Pana pracodawca poszedł na pewne ustępstwa, udałoby się pogodzić te dwie kwestie, ale ustawa znacznie ogranicza dorabianie przez rolników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu temu podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, o ile rolnik ten, jego małżonek i domownik nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie mają ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Niestety umowa o pracę, bez względu na wymiar czasu pracy i wysokość wynagrodzenia, pozbawia ubezpieczenia w KRUS.

Uznaje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.). Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy zatem m.in.: osób, które wykonują pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy-zlecenia; z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym – pozarolniczej działalności gospodarczej, a także w okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych (rejestracja w charakterze bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu).

Musiałby Pan najpierw znowu podlegać pod ubezpieczenie społeczne rolników. To jest choćby na jeden dzień nie być pracownikiem, a zgłosić się do KRUS. I podjąć u pracodawcy pracę na zlecenie, zgłaszając w KRUS ten fakt. Następnie jako rolnik – zleceniobiorca jest Pan zobowiązany we własnym zakresie udokumentować wysokość przychodów z tytułu zawartej umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i okres jej obowiązywania, zaświadczeniem wystawionym np. przez zleceniodawcę.

Od 1 stycznia 2015 r. na mocy ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 277 ze zm.) – rolnicy i domownicy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników, pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS, z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, jeżeli spełniają warunki określone tym przepisem.

Warunkami tymi są:

  • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania umowy;
  • nieprzekroczenie w rozliczeniu miesięcznym kwoty przychodu osiąganego z tych tytułów, odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego za dany okres.

Zatem nie może Pan być zatrudniony na umowę o pracę. Musiałby Pan rozwiązać umowę o pracę, zarejestrować się w KRUS, a następnie podjąć pracę na zlecenie, z wynagrodzeniem nie wyższym niż najniższa krajowa, i zgłosić w KRUS chęć pozostania w ubezpieczeniu rolniczym.

Zobacz również: Dofinansowanie na młodego rolnika

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl