Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy można darować działkę rolną cudzoziemcowi?

• Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Sprawa dotyczy działki rolnej o powierzchni powyżej 1 hektara, a dokładnie 1,4 ha. Aby uniknąć konieczności prowadzenia działalności rolniczej, działka zostanie podzielona na dwie. Jedną chcę kupić ja, drugą mój syn (po zgłoszeniu do KOWR-u). Czy mój syn po 5 latach może swoją działkę rolną podarować swojemu ojczymowi, który jest cudzoziemcem (mojemu mężowi, Niemcowi)? Czy mąż będzie musiał mieć pozwolenie z MSWiA? Czy darowana działka może być ziemią rolną większą niż 0,5 ha? Dodam, że ziemia znajduje się w strefie przygranicznej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można darować działkę rolną cudzoziemcowi?

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców regulują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), zgodnie z którymi nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Zezwolenie na nabycie działki rolnej

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, odzwierciedlającym postanowienia Traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjątkiem nabycia nieruchomości rolnych i leśnych przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z dniem 1 maja 2016 r. upłynął 12-letni okres przejściowy dotyczący nabywania nieruchomości rolnych i leśnych. Tym samym wobec cudzoziemców, będących obywatelami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, przestały obowiązywać ograniczenia co do nabywania nieruchomości w Polsce, wynikające z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Wobec tego nabycie nieruchomości przez przedsiębiorcę Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej nie wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Jedynie cudzoziemiec spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) albo Szwajcarii, który zamierza nabyć nieruchomość w Polsce, powinien uzyskać wcześniej zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Obywatel Niemiec nie musi uzyskiwać zezwolenia.

Ani Pani, ani Pani syn nie musicie uzyskiwać zgody KOWR-u na nabycie działki poniżej 1 ha. Syn może podarować ojczymowi działkę rolną poniżej 1 ha. Ograniczenie 0,5 ha wynika z przepisów dotyczących konieczności uzyskiwania zgody MSWiA.

Zobacz również: Darowizna gruntów rolnych nie rolnikowi

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl