Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy KRUS może zawiesić emeryturę z powodu opłacania składek ZUS?

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-09-16

Sześć lat temu tata dostał decyzję przyznania emerytury z KRUS-u, przeszedł na nią w wieku 60 lat. Okres, przez jaki płacił składki KRUS, to 25 lat, teraz ma 67 lat i dostał decyzję z ZUS-u o przyznaniu emerytury. W tym okresie 25-letnim, w którym odprowadzał składki KRUS, około 7 lat był zatrudniony w firmie na 0,5 etatu i były odprowadzane składki także do ZUS-u. Nie wiedział, że nie można być jednocześnie ubezpieczonym w KRUS-ie i ZUS-ie, że taką sytuację trzeba zgłaszać. Co w związku z zaistniałą sytuacją: czy KRUS może może zawiesić emeryturę i zażądać zwrotu wypłacanej emerytury i odsetek? Co w takiej sytuacji robić, czy już udać się do KRUS-u i ją zawiesić, zanim przyślą decyzję? KRUS przysłał pismo, żeby dostarczyć świadectwa pracy z tego okresu zatrudnienia, w którym były odprowadzane także składki do ZUS-u. Czy można wybrać np. wyższą emeryturę z KRUS-u, a z emerytury z ZUS-u zrezygnować?

Katarzyna Bereda

»Wybrane opinie klientów

Z usług serwisu korzystałam już dwukrotnie. Za każdym razem otrzymałam odpowiedź szybko. Była ona wyczerpująca i przedstawiona w sposób dla mnie jasny. Ponadto zawierała przepisy prawne dotyczące mojego problemu oraz informacje o wyrokach sądu w sprawach podobnych do mojej.
Elżbieta, nauczyciel, 62 lata
Dziekuje, jestem bardzo zadowolona z Panstwa porady. Panstwa bardzo profesjonalna obsluga, godna jest polecenia znajomym, lub rodzinie w razie potrzeby. W obecnym momencie nie mam juz pytan zwiazanych z moja sprawa, mam jednak nadzieje, iz uzyskam odpowiedź na takowe, jeżeli sie pojawią.
Teresa, 61 lat
Dziękuję. Otrzymalam wyczerpującą odpowiedź.
Alicja
Odpowiedź otrzymałem szybko i po dodatkowych pytaniach odpowiedź była wyczerpująca. Bardzo dziękuję.
Marek, 67 lat, emeryt
Sprawnie , szybko , fachowo - zdecydowanie polecam.
Robert

W pierwszej kolejności chciałabym Panią uspokoić, gdyż istnieje możliwość pobierania dwóch emerytur – zarówno z ZUS-u, jak i KRUS-u. Niniejszy problem w sposób szczegółowy reguluje ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Ponadto, w myśl art. 4 pkt 13 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, za ubezpieczonego uważa się osobę podlegającą ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, a także tę, która przed 1 stycznia 1999 r. podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników.

Podstawowym kryterium pobierania niniejszych dwóch świadczeń jest próg wiekowy. Aby dostać emeryturę rolniczą, czyli z KRUS-u, musimy podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez minimum 25 lat i osiągnąć powszechny wiek emerytalny. Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, aby otrzymać emeryturę z KRUS-u, trzeba spełnić dwa warunki: osiągnąć wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn oraz wykazać co najmniej 25 lat stażu emerytalnego.

Przyjmuje się, iż datą, która stanowi znaczącą granicę, jest 1 stycznia 1949 roku. Należy więc wskazać, iż tata spełnił dwa powyższe kryteria, bowiem osiągnął wskazany powyżej wiek emerytalny oraz wykazał 25 lat stażu emerytalnego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W przypadku natomiast niespełnienia powyższych przesłanek w zakresie okresu składkowego KRUS, a urodzeniu po 31 stycznia 1948 r., wraz z emeryturą z ZUS-u zostaje wypłacone zwiększone świadczenie.

Jeżeli tata urodził się po 31 grudnia 1948 r. (a ze wskazanego przez Panią stanu faktycznego wnioskuję, iż tak), to zgodnie z powyższym nabył prawo do emerytury zarówno z ZUS-u, jak i z KRUS-u. Nie dojdzie tu więc do sumowania czy też wypłacania jednego świadczenia. Pani tata może ubiegać się o wypłatę dwóch rent emerytalnych. Każdy staż bowiem naliczany jest osobno. Emerytura ZUS może natomiast zostać stosownie powiększona o składki KRUS. Tak więc po osiągnięciu wieku emerytalnego i stażu składkowego tata może złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o emeryturę i zwiększenie za lata pracy rolniczej. Kwota zwiększenia o staż w KRUS-ie obliczana jest na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Podsumowując, jeżeli tata spełnia powyższe przesłanki wypłaty świadczenia rolniczego – okres składkowy wynosił przynajmniej 25 lat, a także osiągnął wiek emerytalny 65 lat – posiada odpowiedni wiek oraz staż pracy, to KRUS wypłaci mu emeryturę rolniczą, a ZUS – pracowniczą oraz ewentualnie kapitałową. Proponuję dlatego, aby tata udał się do niniejszych zakładów ubezpieczeń i dopełnił wszelkich formalności w tym zakresie. Tak jak zostało wskazane w wezwaniu z KRUS-u, muszą zostać ujawnione odpowiednie okresy składkowe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Emerytura z ZUS a ubieganie się o emeryturę rolniczą w KRUS

Mam już przyznaną emeryturę z ZUS-u od X 2017 roku, mogę też ubiegać się o emeryturę z KRUS-u (kres ubezpieczenia 22 lata + 3 lata pracy...

Ostatnia emerytura z KRUS zmarłej osoby

Moja mama zmarła 2 maja. Czy należ się jeszcze emerytura z KRUS-u, który wypłacał ją zawsze 10. każdego miesiąca? A co by było, gdyby zmarła...

Podjęcie dodatkowej pracy przez ubezpieczonego w KRUS

Jestem zarejestrowana jako domownik w gospodarstwie moich rodziców i opłacam składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z tego tytułu...

Korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce osoby ubezpieczonej w KRUS i pracującej w Anglii

Jestem ubezpieczona w KRUS. Jaki dokument muszę dostarczyć do KRUS-u, aby korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce, jeśli pracuję...

Renta z KRUS-u po mężu

8 lat temu zmarł mój mąż. Był rolnikiem i opłacał KRUS. Ja byłam wtedy i nadal jestem czynna zawodowo, dzieci były już dorosłe. Poza zasiłkiem...

Pobyt za granicą a opłacanie składek KRUS w Polsce

Sześć lat temu otrzymałam od rodziców w formie darowizny gospodarstwo rolne (7 ha). Ziemia jest cały czas uprawiana, opłacany jest podatek rolny,...

Rolnik prowadzący działalność artystyczną

Jestem ubezpieczony w KRUS-ie od 2015 roku po zakupie gospodarstwa. Posiadam ponad 40 ha i prowadzę cały czas działalność rolniczą. Ponadto zajmuje...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »