Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

ZUS czy KRUS dla byłej żony rolnika?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-12-30

Mam 44 lata, jestem w trakcie rozwodu. Wspólnie z mężem prowadzimy 50-hektarowe gospodarstwo rolne (nie było podziału majątku). Przed ślubem pracowałam 3 lata, potem byłam na urlopie wychowawczym (4 dzieci). Od 16 lat jestem ubezpieczona w KRUS. Z tego co mi wiadomo, będąc ubezpieczonym w KRUS, można dorobić 875 zł, aby nie przejść na ZUS. Wiem, że aby otrzymać świadczenia z KRUS, trzeba mieć przepracowane co najmniej 25 lat. Co jest dla mnie korzystniejsze: zaryzykować i zatrudnić się na cały etat – przejść na ZUS, czy płacić KRUS i dorabiać sobie przez te brakujące 9 lat? Jakie jest najlepsze wyjście? Dodam, że chciałabym opuścić obecne miejsce zamieszkania i dogadać się z mężem w sposób korzystny dla nas obojga.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

ZUS czy KRUS dla byłej żony rolnika?

Kto podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy?

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 277 z późn. zm.) ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy zlecenia, lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy zlecenia lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

Czy można dorabiać będąc ubezpieczonym w KRUS?

Słowem, może Pani na podstawie umowy zlecenia dorobić maksymalnie 875 zł, aby nadal podlegać pod ubezpieczenie KRUS.

Przepis ten nie dotyczy jednak umów o pracę. Jeśli podpisze Pani umowę o pracę, z której otrzyma Pani niższe niż 875 zł wynagrodzenie – utraci Pani prawo do podlegania ubezpieczeniu w KRUS. Przepis ten zezwala na dorabianie jedynie na podstawie umowy zlecenia.

Zgodnie z art. 19 ustawy emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. osiągnął wiek emerytalny określony w ust. 1a i 1b;
  2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Zatem jeśli chce Pani dorabiać na innej podstawie niż umowa-zlecenie – nie może Pani pozostać w KRUS. W takim przypadku będzie Pani ubezpieczona w ZUS i gdy osiągnie Pani określony wiek – okres ubezpieczenia w KRUS zostanie Pani zaliczony do emerytury.

Może Pani też pozostać z KRUS przez brakujące 9 lat, ale wówczas nie może Pani dorabiać na podstawie umowy o pracę. Proszę jednak zauważyć, że po upływie 9 lat będzie Pani miała odpowiednią długość ubezpieczenia w KRUS, ale nie osiągnie Pani wieku emerytalnego, który dla Pani wynosi 66 lat i 4-8 miesięcy. Tak więc po owych 9 latach nie otrzyma Pani automatycznie emerytury. Stanie się to dopiero, gdy osiągnie Pani odpowiedni wiek. Bez względu na to czy będzie Pani się starała o emeryturę z ZUS, czy z KRUS, musi Pani poczekać jeszcze ponad 22 lata. Jeśli natomiast zrezygnuje Pani z KRUS, to ZUS doliczy te okresy do okresów zasiłkowych przy wyliczaniu przyszłej emerytury.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »