Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

ZUS czy KRUS dla byłej żony rolnika?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-12-30

Mam 44 lata, jestem w trakcie rozwodu. Wspólnie z mężem prowadzimy 50-hektarowe gospodarstwo rolne (nie było podziału majątku). Przed ślubem pracowałam 3 lata, potem byłam na urlopie wychowawczym (4 dzieci). Od 16 lat jestem ubezpieczona w KRUS. Z tego co mi wiadomo, będąc ubezpieczonym w KRUS, można dorobić 875 zł, aby nie przejść na ZUS. Wiem, że aby otrzymać świadczenia z KRUS, trzeba mieć przepracowane co najmniej 25 lat. Co jest dla mnie korzystniejsze: zaryzykować i zatrudnić się na cały etat – przejść na ZUS, czy płacić KRUS i dorabiać sobie przez te brakujące 9 lat? Jakie jest najlepsze wyjście? Dodam, że chciałabym opuścić obecne miejsce zamieszkania i dogadać się z mężem w sposób korzystny dla nas obojga.

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 277 z późn. zm.) ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy zlecenia, lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy zlecenia lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

Słowem, może Pani na podstawie umowy zlecenia dorobić maksymalnie 875 zł, aby nadal podlegać pod ubezpieczenie KRUS.

Przepis ten nie dotyczy jednak umów o pracę. Jeśli podpisze Pani umowę o pracę, z której otrzyma Pani niższe niż 875 zł wynagrodzenie – utraci Pani prawo do podlegania ubezpieczeniu w KRUS. Przepis ten zezwala na dorabianie jedynie na podstawie umowy zlecenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 19 ustawy emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. osiągnął wiek emerytalny określony w ust. 1a i 1b;
  2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Zatem jeśli chce Pani dorabiać na innej podstawie niż umowa-zlecenie – nie może Pani pozostać w KRUS. W takim przypadku będzie Pani ubezpieczona w ZUS i gdy osiągnie Pani określony wiek – okres ubezpieczenia w KRUS zostanie Pani zaliczony do emerytury.

Może Pani też pozostać z KRUS przez brakujące 9 lat, ale wówczas nie może Pani dorabiać na podstawie umowy o pracę. Proszę jednak zauważyć, że po upływie 9 lat będzie Pani miała odpowiednią długość ubezpieczenia w KRUS, ale nie osiągnie Pani wieku emerytalnego, który dla Pani wynosi 66 lat i 4-8 miesięcy. Tak więc po owych 9 latach nie otrzyma Pani automatycznie emerytury. Stanie się to dopiero, gdy osiągnie Pani odpowiedni wiek. Bez względu na to czy będzie Pani się starała o emeryturę z ZUS, czy z KRUS, musi Pani poczekać jeszcze ponad 22 lata. Jeśli natomiast zrezygnuje Pani z KRUS, to ZUS doliczy te okresy do okresów zasiłkowych przy wyliczaniu przyszłej emerytury.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »