Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

ZUS czy KRUS dla byłej żony rolnika?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-12-30

Mam 44 lata, jestem w trakcie rozwodu. Wspólnie z mężem prowadzimy 50-hektarowe gospodarstwo rolne (nie było podziału majątku). Przed ślubem pracowałam 3 lata, potem byłam na urlopie wychowawczym (4 dzieci). Od 16 lat jestem ubezpieczona w KRUS. Z tego co mi wiadomo, będąc ubezpieczonym w KRUS, można dorobić 875 zł, aby nie przejść na ZUS. Wiem, że aby otrzymać świadczenia z KRUS, trzeba mieć przepracowane co najmniej 25 lat. Co jest dla mnie korzystniejsze: zaryzykować i zatrudnić się na cały etat – przejść na ZUS, czy płacić KRUS i dorabiać sobie przez te brakujące 9 lat? Jakie jest najlepsze wyjście? Dodam, że chciałabym opuścić obecne miejsce zamieszkania i dogadać się z mężem w sposób korzystny dla nas obojga.

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt
Jestem zadowolona z porady prawnej dziękuję i na pewno polecę ją znajomym
Krystyna
Dzień dobry, jestem pod wielkim wrażeniem wykonanej pracy, a Państwo jesteście perfekcjonistami w tym, co robicie :-). Bardzo dziękuję za wyczerpujące informacje - wszystko jest już dla mnie jasne i wiem, co robić dalej. Jestem 100% pewna, że jeszcze nieraz w razie wątpliwości prawnych zwrócę się właśnie do serwisu eporady24.pl i polecę innym. 
Katarzyna, freelancer specjalista

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 277 z późn. zm.) ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy zlecenia, lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy zlecenia lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

Słowem, może Pani na podstawie umowy zlecenia dorobić maksymalnie 875 zł, aby nadal podlegać pod ubezpieczenie KRUS.

Przepis ten nie dotyczy jednak umów o pracę. Jeśli podpisze Pani umowę o pracę, z której otrzyma Pani niższe niż 875 zł wynagrodzenie – utraci Pani prawo do podlegania ubezpieczeniu w KRUS. Przepis ten zezwala na dorabianie jedynie na podstawie umowy zlecenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 19 ustawy emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. osiągnął wiek emerytalny określony w ust. 1a i 1b;
  2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Zatem jeśli chce Pani dorabiać na innej podstawie niż umowa-zlecenie – nie może Pani pozostać w KRUS. W takim przypadku będzie Pani ubezpieczona w ZUS i gdy osiągnie Pani określony wiek – okres ubezpieczenia w KRUS zostanie Pani zaliczony do emerytury.

Może Pani też pozostać z KRUS przez brakujące 9 lat, ale wówczas nie może Pani dorabiać na podstawie umowy o pracę. Proszę jednak zauważyć, że po upływie 9 lat będzie Pani miała odpowiednią długość ubezpieczenia w KRUS, ale nie osiągnie Pani wieku emerytalnego, który dla Pani wynosi 66 lat i 4-8 miesięcy. Tak więc po owych 9 latach nie otrzyma Pani automatycznie emerytury. Stanie się to dopiero, gdy osiągnie Pani odpowiedni wiek. Bez względu na to czy będzie Pani się starała o emeryturę z ZUS, czy z KRUS, musi Pani poczekać jeszcze ponad 22 lata. Jeśli natomiast zrezygnuje Pani z KRUS, to ZUS doliczy te okresy do okresów zasiłkowych przy wyliczaniu przyszłej emerytury.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »